I samarbeid med NMBU har COWI utviklet en VR-modell for Olav Vs gate. Landskapsarkitektene Knut Andreas Øyvang og Tiril Thomas Blom fra COWI tester ut modellen. Foto: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWIIllustrasjon: COWI

Se nye Olav Vs gate i VR

COWI har bygget nye Olav Vs gate i Oslo i 3D, og den folkekjære sentrumsgaten kan utbedres basert på hvordan den oppleves i virtuell virkelighet.

Det skriver COWI i en pressemelding torsdag.

Da Bymiljøetaten engasjerte COWI som prosjekterende for Olav Vs gate, brukte COWI VR og 3D-modellering for å visualisere løsninger i den nye gågaten. Landskapsarkitekt i COWI Knut Andreas Øyvang har stått for 3D-modelleringen av prosjektet. I samarbeid med NMBU i Ås jobber han med ulike måter å visualisere mulige løsninger i Olav Vs gate.

– Vi hadde Bymiljøetaten inne på VR-rommet vårt, slik at de kunne oppleve arbeidsmodellen vår i fullskala. Dette gjorde at vi kunne få konkrete tilbakemeldinger på plassering av elementer, dimensjonering og generelle løsninger i prosjekteringen. Vi har jobbet mye med NMBU for å utvikle en arbeidsmetodikk hvor vi kan benytte VR, AR, droner og liknende i landskapsarkitektur. Dette er løsninger som må spesialtilpassas vår yrkesgruppe, sier Øyvang. I pressemeldingen.

Pilotprosjekt

Olav Vs gate vil bli en fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia. Det innebærer at den øvre delen blir gågate, med gatevarme og granittdekke. Oppgradering betyr også bredere fortau fra Klingenberggata til Kronprinsesse Märthas plass, og opprusting av fortauene i østre del av Klingenberggata. Det blir belysning og nye møbler, tilrettelagt for både avslapping og lek, skriver COWI. Taxiholdeplassen flyttes til det søndre kvartalet, hvor det blir ladeplass for el-taxi.

– For Oslo kommune og Bymiljøetaten er dette et viktig pilotprosjekt og viktig i arbeidet med å gjøre Oslo til en grønn og fotgjengervennlig by, og et foregangsprosjekt som utslippsfri anleggsplass. Gjennom pilotprosjektet skal vi høste verdifull lærdom, slik at vi kan jobbe videre for at utslippsfri anleggsplass i fremtiden kan bli standarden for våre prosjekter, sier prosjektleder i Bymiljøetaten, Karin Dalberg.

Trygg og tilgjengelig

Et spørsmål som COWI og 3D-modellen må besvare, er om sikker infrastruktur er forenlig med kravene til estetikk og brukervennlighet. Det har også vært viktig å tilrettelegge for varelevering og universell utforming.

– Den største utfordringen er at det finnes et eksisterende gateløp, noe som gir flere føringer for løsningene og gjennomførbarheten i prosjektet. Det har også vært utfordrende å etablere et gateløp som skal romme så mange ulike funksjoner og ulike brukere. Universell utforming, uteservering, bussholdeplass, taxiholdeplass med ladestasjoner, sykkelparkering, kino og teater – er alle funksjoner som skal tilrettelegges for, og som skal kunne fungere parallelt med hverandre i samme gate, sier landskapsarkitekt i COWI, Tiril Thomas Blom.