Arbeidet med oppgraderingen av Olav Vs gate er i gang. Den øvre delen blir gågate, og skal stå ferdig på våren 2020.Prosjektet er pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass, og alle maskinene som daglig opererer innenfor byggegjerdet går på strøm.Olav Vs gate og Klingenberggata er blant gatene i Oslo med høyest tetthet av fotgjengere. Nå blir Olav Vs gate fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia, med gågate i den øvre delen, gatevarme og granittdekke samt ny trerekke på langs østsiden ned mot fjorden.Pilotprosjektet for utslippsfri anleggsplass er sentralt i kommunes arbeid med å gjøre Oslo til en grønn og fotgjengervennlig by.

Har startet norges første pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass i Oslo

Oslo kommune har startet arbeidet med oppgraderingen av Olav Vs gate og den østlige delen av Klingenberggata. Anleggsplassen er, som den første i landet, utslippsfri.

Oppgraderingen omfatter hele Olav Vs gate og Klingenberggata fra Olav Vs gate til Stortingsgata, og er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2020/2021.

– Olav Vs gate og Klingenberggata er en av gatene i Oslo med høyest tetthet av fotgjengere, både tilreisende og Oslo-folk. Det skal vi tilrettelegge bedre for. Nå får disse gatene den oppgraderingen de og byens beboere fortjener, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten, Catrine Schulze Carlsen.

Først ut som utslippsfri anleggsplass
– Dette er et viktig pilotprosjekt i arbeidet med å gjøre Oslo til en grønn og fotgjengervennlig by, og et foregangsprosjekt som utslippsfri anleggsplass. Det er Oslo kommune stolte av. Nå skal vi gjennom pilotprosjektet høste verdifull lærdom, slik at vi kan jobbe videre for at utslippsfri anleggsplass i fremtiden kan bli standarden for våre prosjekter, sier Calrsen i en pressemelding.

Pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass innebærer at de maskinene som operer daglig innenfor anleggsplassen går på strøm. Det er inngått konsesjonsavtale om leie av fem maskiner – to batterielektriske beltegravere på 8,5 tonn, en kabelelektrisk gravemaskin på 16 tonn og to 4,5 tonns hjullastere – som leveres av Sørby Utleie. Det vil også leies inn ytterligere maskinkapasitet utover i prosjektet, og annet utstyr og maskiner på byggeplassen vil gå på strøm.

Bruker innkjøpsmakten
- Oslo kommune ønsker å bruke innkjøpsmakten for å få til endringer i samspill med entreprenører, maskinleverandører og andre i bransjen. Når vi stiller krav til utslippsfri anleggsdrift, er vi samtidig med på å fremme innovasjon gjennom økt etterspørsel etter nullutslippsteknologi, og vi opplever positiv respons fra bransjen på dette, sier avdelingsleder for Frilufts- og idrettsprosjekter og ansvarlig for pilot for utslippsfri anleggsplass i Bymiljøetaten, Leif Jørgen Bjerck.

Prosjektet inngår i Oslo kommunes «Handlingsprogram for økt byliv i sentrum», og utslippsfrie anleggsplasser er prioritert i kommunens klimastrategi.

Viktig prosjekt for entreprenør Steen og Lund
Total var det fire tilbydere med i anbudskonkurransen, og Steen og Lund ble tildelt oppdraget.

– Steen & Lund har ambisjoner om å være ledende i bransjen når det gjelder utvikling, bygging og vedlikehold av uterom. I tillegg ønsker vi å bidra til å redusere miljøpåvirkningene, både lokalt og globalt. Dette prosjektet passer veldig bra for oss, ikke minst da krevende miljøkrav medfører at etablerte sannheter blir kraftig utfordret. Steen & Lund er ydmyke i forhold til oppgaven, og er forberedt på å møte utfordringer. Vi er glade for å være i gang med prosjektet, sier daglig leder i Steen og Lund AS, Petter A. Vistnes.

Dette skal gjøres
Olav Vs gate vil bli fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia. Det innebærer at den øvre delen blir gågate, med gatevarme og granittdekke.

Oppgradering betyr også bredere fortau fra Klingenberggata til Kronprinsesse Märthas plass, og opprusting av fortauene i østre del av Klingenberggata. Det blir belysning og nye møbler, tilrettelagt for både avslapping og lek. Taxiholdeplassen flyttes til det søndre kvartalet, hvor det blir ladeplass for el-taxi.

Det skal plantes en trerekke langs hele østsiden av Olav Vs gate. Gaten blir til en åpen, grønn gate med utsikt fra Johanne Dybwads plass til fjorden.

Oppgraderingen er planlagt å vare til årsskiftet 2020/2021.