Baard Schumann

Schumann gjenvalgt som styreleder i Boligprodusentene

På Boligprodusentenes generalforsamling 3. mai ble det valg nytt styre. Baard Schumann i Selvaag Bolig ASA ble gjenvalgt som styreleder, mens Dag Runar Båtvik i Norgeshus AS går inn som ny nestleder.

Styret ble valgt for ett år og består av:
Styreleder Baard Schumann, Selvaag Bolig ASA
Nestleder Dag Runar Båtvik, Norgeshus AS
Styremedlem Rune Hatlestad, Jadarhus Gruppen AS
Styremedlem Mikkel Sandvik, Mestergruppen AS
Styremedlem Anita Nysæther Kristiansen, Backer Bolig AS
Styremedlem Irene Mathilde Skiri, Saltdalsbygg AS
Styremedlem Dagfinn Helsem, Vestlandshus AS 

Varamedlem Benth A. Eik, Block Watne AS
Varamedlem Roar Munkhaugen, Heimdal Bolig AS
Varamedlem Vidar Sandersen, IEC-Hus AS
Varamedlem Halvor Dahl, Nordbohus AS
Varamedlem Martin Asp, JM Norge AS