Jan Tore Sanner under Byggedagene 2015. Foto: Trond Joelson.

Sanner styrker sentral godkjenning - det skal bli enklere å velge kvalitet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler en styrking av sentral godkjenning som skal gjøre det enklere å være seriøs.

Et samlet utvalg fra byggenæring sto i fjor høst bak en rapport som pekte på tiltak som skulle ta et helhetlig grep for å bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter. Fredag sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut høringsutkast til nye forskriftshjemler, hvor en styrking av sentral godkjenning er det viktigste virkemiddelet.

Forslagene som nå sendes på høring er et element i Regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Regjeringen arbeider videre med forslag som næringen selv har spilt inn til departementet gjennom rapporten ”Enkelt å være seriøs”.

-Det er et alvorlig problem med useriøse aktører i byggenæringen.Utfordringer med blant annet svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser gjør det vanskelig for seriøse bedrifter og utgjør et samfunnsproblem, sier Sanner.

Fredag sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslag om forbedring av den sentrale godkjenningsordningen av foretak, som forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå vil også HMS, skatteopplysninger og lønnsopplysninger være en del av registreringen.

- Den sentrale godkjenningen gjør det enklere for innbyggere og næringsliv å se hvem som virkelig er seriøse, så vi kan velge foretak som følger loven når vi skal bygge. Dette vil både gjøre det enklere for de seriøse bedriftene, samtidig som vi fremmer kvalitet i bygg, sier Sanner.

Skjerper krav for godkjenning

Det foreslås at DiBK kan kreve dokumentasjon på betaling av skatter og avgifter, samt at lønns- og arbeidsforhold er i orden for å gi sentral godkjenning av foretak. I dag kreves dokumentasjon på kompetanse. – Vi må sikre god kvalitet i bygg, og at det er trygge og ryddige arbeidsforhold, sier Sanner.

Fordeler for de seriøse

- Det må bli mer lønnsomt å være seriøs, få sentral godkjenning og å velge seriøse bedrifter, sier Sanner.

Byggenæringen har selv foreslått at det bør følge fordeler med å være sentralt godkjent. Dette følges opp ved at godkjente foretak slipper enkelte kontroller. Departementet foreslår for eksempel å lempe på krav til uavhengig kontroll. En annen fordel er at tiltak som utføres av sentralt godkjente foretak, kan tas i bruk uten at det er behov for å sende inn særskilt søknad om midlertidig brukstillatelse.

Videre arbeid

Andre departementer arbeider med flere forslag for å gjøre det enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggebransjen. Arbeids- og sosialdepartementet skal styrke ordningen med ID-kort på byggeplasser og Kunnskapsdepartementet skal arbeide med en godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket.

Dagens ordning med kommunal forhåndsgodkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker forsvinner 1. januar 2016, og foreslås erstattet med en sterkere ordning for sentral godkjenning. Årsaken til dette er at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at ordningen med lokal godkjenning er i strid med tjenestedirektivet.

- Byggenæringen har kommet med flere verdifulle innspill til regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører. Ved siden av tiltakene som nå foreslås, er det viktig at byggenæringen fortsatt tar ansvar for en mer seriøs næring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

BNL: – Mye bra
– Det er veldig mye bra i forslaget. Regjeringen følger i stor grad opp forslagene i rapporten Enkelt å være seriøs, sier Jon Sandnes i BNL, som møtte kommunalministeren fredag.

– Jeg mener at vi har all mulig grunn til å være stolte over den rapporten vi la fram, men samtidig er vi svært bekymret for utviklingen i særlig ROT-markedet. Derfor er det en forutsetning fra BNLs side at for at den nye ordningen skal blir brukt og tjene sin hensikt at den såkalte modul 2 kommer på plass. Dvs. den modulen som er foreslått for bedrifter uten ansvarsrett og som dermed vil fange opp ROT-markedet, sier Sandnes.

Sandnes mener videre at Modul 2 er det viktigste tiltaket mot svart arbeid og det viktigste forenklingstiltaket.

– Dersom regjeringen innfører Modul 2, er det et viktig signal om at regjeringen tar utfordringene i det svarte og useriøse ROT-markedet på alvor, avslutter Sandnes.

Per Jæger, toppsjef i Boligprodusentenes forening, ser også mye bra i forslagene statsråd Sanner nå sender ut på høring.

- Dette vil helt klart kunne gjøre det lettere for entreprenørene å finne gode underentreprenører og leverandører, sier Jæger til Byggeindustrien. Han peker også på at det vil bli lettere å oppfylle påseplikten

- Det blir også lettere for forbruker å unngå komme i et straffeansvar eller økonomisk ansvar, som følge av å ha valgt en uryddig bedrift. Nå kan man si at det er statens oppgave å undersøke bedriften. Så hvis du velger et godkjent foretak, har myndighetene ivaretatt det som normalt er dine plikter når du kjøper denne typen tjenester, sier Jæger til dn.no.