Fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

Samler Viken i kampen for et seriøst arbeidsliv

– Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem og må bekjempes. Vi som er offentlige innkjøpere må sørge for at det seriøse vinner konkurransene våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

I en pressemelding sier Brenna at hun håper at alle Vikens kommuner vil ta i bruk Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv.

– Det er viktig at de useriøse aktørene ikke kan finne roen for sin kriminelle praksis hos enkeltkommuner eller distrikter. Vi ønsker alle arbeidslivskriminaliteten død, ikke flyttet til nabokommunen eller nabofylket. Derfor er det så utrolig viktig at vi står sammen i denne kampen, sier fylkesrådslederen. 

Viken-modellen er såkalte seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommunes leverandører. Målet med modellen er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet.

Mandag 3. mai hadde Brenna digitalt møte med alle ordførere i Viken. Fire kommuner – Lørenskog, Hurdal, Sarpsborg og Kongsberg – fortalte om hvordan de jobber i kampen for et seriøst arbeidsliv. Og nå håper altså fylkesrådslederen at også kommunene blir med på laget.

– Vi håper at kommunene i Viken kan stå samlet om hovedprinsippene – som beskrevet i Viken-modellen. Kommunene kan kopiere den i sin helhet, eller ta utgangspunkt i deler av den i sin innkjøpspraksis. Vi vil bidra med innspill, råd og erfaringer fra vår prosess til de kommunene som ønsker det. Finner vi gode måter å samarbeide på om dette, kan vi utgjøre en vesentlig forskjell, sier hun.

Viken-modellen regulerer krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være maks to ledd med underleverandører i vertikal kjede. Det skal være respekt for fagforeninger og kollektive forhandlinger.

– For å gjøre arbeidsplassene tryggere krever Viken-modellen HMS-kort, at det fins gode rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og vi krever at alle ansatte skal være dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring, forteller Brenna.

Samtidig som hun promoterer Vikes egen modell, så sier hun også at hun ønsker seg en nasjonal modell.

- Det finnes mange ulike modeller for seriøst arbeidsliv. Jeg mener tiden er inne for å lage Norgesmodellen. Vi må gjøre det lett for de seriøse og vanskelig for de kriminelle å vinne konkurransene, sier hun i meldingen.