Fra et av RIFs tidligere arrangementer under Arendalsuka. Administrerende direktør i RIF Liv Kari Skudal Hansteen (fra venstre), Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen og Høyre-politiker Helge Orten. Foto: RIF
Fra et av RIFs tidligere arrangementer under Arendalsuka. Administrerende direktør i RIF Liv Kari Skudal Hansteen (fra venstre), Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen og Høyre-politiker Helge Orten. Foto: RIF

Samferdselsministeren, Statsbygg-sjefen og vegdirektøren på RIFs Arendalsuka-arrangement

Både Samferdselsministeren og topplederne fra Statsbygg og Statens Vegvesen er blant bidragsyterne når RIF vurderer de forskjellige partiprogrammene opp mot tilstandsrapporten State of the Nation under Arendalsuka.

Det skriver Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pressemelding fredag.

I april i år lanserte RIF rapporten «State of the Nation – Norges tilstand» for tredje gang. Rapporten viser at det samlede vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehovet for offentlig bygg og infrastruktur er på 3.200 milliarder kroner.

– Offentlige bygg og anlegg er på samme måte som Oljefondet, vår felles formue. Vi har beregnet verdien av denne formuen til over 7.000 milliarder, men i motsetning til Oljefondet finnes det ingen tverrpolitisk enighet om hvordan disse verdiene skal sikres og forvaltes for dagens og fremtidige generasjoner. Det er et stort paradoks. RIF ser det derfor som en viktig samfunnsoppgave å sette denne problemsstillingen på den politiske dagsorden, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

I forbindelse med Stortingsvalget har RIF nå fått analysert alle partiprogrammene og sett dem opp mot State of the Nation-rapporten for å vurdere i hvilken grad de enkelte partiene forplikter seg til å forbedre tilstanden til den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen.

Resultatene av arbeidet presenteres under arrangementet «Norges tilstand – Vedlikeholdsgapet i offentlig sektor» førstkommende tirsdag under Arendalsuka.

Arrangementet strømmes direkte på bygg.no.

– Etter presentasjon av den politiske analysen, vil vi få til en samtale med Samferdselsminister Hareide. Deretter blir det en paneldebatt der administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, direktør Thomas Breen i Norsk Vann og områdedirektør Helge Eide i KS deltar. Det hele avsluttes med en politisk debatt mellom FrPs Helge André Njåstad, APs Eirik Sivertsen, SVs Arne Nævra og Høyres. Vi ser frem til å høre hva de har å si om hvordan vi sammen kan bidra til sikre våre felles verdier en bærekraftig fremtid som gir økt samfunnsnytte, avslutter Hansteen.

Merk at den vil stå som "Video Unavailable" helt til vi starter sendingen.