Amund Tøftum, Konsernsjef i AF Gruppen.

AF-sjefen ser store muligheter i Norges billion-etterslep

Den tredje rapporten over tilstanden til offentlige bygg og infrastruktur viser et vedlikeholdsetterslep på 3.200 milliarder kroner. Oppgaven å med å snu forfallet er enorm, men for en fremtidsrettet byggenæring betyr det også mange og store oppdrag.

Onsdag lanserte Rådgivende Ingeniørers Forening sin tredje tilstandsrapport for offentlige bygg og infrastruktur, State of the Nation.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Rapporten peker på et samlet vedlikeholdsetterslep med kostnader på rundt 3.200 milliarder norske kroner for å løfte tilstanden til det offentlig eide bygde miljøet opp til et nivå som kan kalles godt. Da RIF lanserte sin første State of the Nation-rapport i 2010, var dette etterslepet estimert til å ligge på 800 milliarder kroner, og det økte til 2.600 milliarder i 2015. Nå, seks år senere, har gapet blitt enda større.

– Noe av dette kommer av prisstigning, men ikke alt, advarte administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF da rapporten ble lagt frem i et digitalt seminar onsdag.

Last ned hele rapporten her.

Utvikling på feil vei

Dette er hovedfunnene fra rapporten. De forskjellige områdene er vurdert med karakterer fra 1 til 5, hvor 5 betyr at anlegget er så godt som nytt, og hvor 1 betyr at tilstanden er så dårlig at anlegget ikke kan oppfylle sin funksjon. I tillegg er anleggets utsikt mot 2030 vurdert med positiv, nøytral og negativ utvikling med henholdsvis grønne, gule og røde piler.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

Utdrag fra State of the Nation 2021

– Fylkesveiene er i dårligst stand, og spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, summerte Hansteen under fremleggelsen av rapporten.

Best i klassen

De anleggene som har best stand, er i stor grad under Statsbygg, Statnett og Avinors forvaltning, og administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg kunne blant annet dele sine tre tips til hvordan de bygde fellesverdiene kan skjøttes.

– Start med tydelig struktur, sørg for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, og respekter og sats på kompetanse, summerte Nikolaisen, før han kom med en advarsel.

– Bygg som ikke brukes, er ikke bedriftens arvesølv, de er tikkende vedlikeholdsbomber.

Forfall og forutsigbarhet

Administrerende direktør i Rambøll og RIF-styreleder Ole-Petter Thunes som møteleder (til fra venstre), med Helge Orten (H) og Kirsti Leirtrø (Ap) i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Geir Pollestad (Sp) i Næringskomiteen og Helge André Njåstad (FrP) i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

I tillegg til lederne for Rambøll, Multiconsult, Asplan Viak, Sweco, COWI og Norconsult, som har vært med på å utarbeide rapporten, lederne for både BNL, MEF og NKF, samt stortingspolitikerne Helge Orten (H) og Kirsti Leirtrø (Ap) i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Geir Pollestad (Sp) i Næringskomiteen og Helge André Njåstad (FrP) i Kommunal- og forvaltningskomiteen, kunne konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen dele sine betraktninger om funnene i State of the Nation 2021.

– Det som denne rapporten peker på, gir enorme muligheter fremover, påpekte AF-sjefen.

– Dette gir forutsigbarhet til å bygge den kompetansen som trengs for å skape bedre verdier og bedre helse i samfunnet, ikke bare i sluttproduktet, men i det viktige arbeidet med å vedlikeholde og bygge Norge. State of the Nation er dermed med på å skape fremtidstro for unge som vurderer næringen. Vi vil tiltrekke oss de skarpeste hodene og de flittigste hendene, og hvis du vil være med å gjøre en forskjell, viser State of the Nation at du kan gjøre det her, sa Tøftum.