RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen

State of the Nation: Norge trenger 3.200 milliarder kroner til vedlikehold

Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp.

Det konkluderer Rådgivende ingeniørers forening (RIF) med i en rapport. Til sammenlignet er oljefondet på drøye 11.000 milliarder kroner, skriver VG.

– Det står dårlig til med nasjonen. Vi er ett av verdens rikeste land, men vi lar verdiene på land forfalle til de grader, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

I 2015 ble kostnadene estimert til 2.600 milliarder kroner. Hansteen sier økningen skyldes både inflasjon og at klimaendringene gjør at forfallet går raskere.

Rapporten tar for seg offentlige bygg, anlegg og infrastruktur i de tolv sektorene, som har verdier for til sammen 7.000 milliarder kroner.

Verst til står det på jernbanen og fylkesveiene. Ifølge RIF kreves det 1.300 milliarder kroner for å oppgradere sektorene fra tilstandskarakter to til fire.

De øvrige sektorene er lufthavner, riksveier, kommunale veier, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, energiproduksjon, energidistribusjon, kommunale bygg, statlige helsebygg og andre statlige bygninger