Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

RIF kritisk til regjeringens veiprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen bevilgningen til vedlikeholdet av riksveinettet med 250 millioner kroner, men foreslår ingen ekstra midler til vedlikehold av fylkesveiene, som er den delen av offentlige bygg og infrastruktur i Norge som det, ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), står dårligst til med.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke finner plass til én eneste krone til vedlikehold av fylkeskommunale veier, hvor behovet er enormt. Det har vi dokumentert gjennom den siste State of the Nation-rapporten, hvor behovet er estimert til massive 700 milliarder, og det kreves et solid løft for å få veiene opp på tilfredsstillende standard, Sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til Byggeindustrien.

– Byggenæringen har allerede krevd én milliard kroner til øremerkede midler til kommunene i år, og vi forventer en skikkelig opptrappingsplan over tid for å sikre en reell bedring av tilstanden til bygg og anlegg over tid. Dette håper vi Stortinget tar tak i, og jeg håper at vi får et mye mer offensivt budsjett for norsk infrastruktur når det reviderte budsjettet vedtas i juni, sier Hansteen.