Rønneberg blant landets ti fremste teknologikvinner

SINTEF Byggforsk-sjef Hanne Rønneberg er blant de ti fremste teknologikvinnene i en ny kåring fra Abelia.

På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremsteteknologikvinner.

– Målet med denne kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda-Nettverk i en pressemelding.

I dag er det en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi. For eksempel utgjør kvinner kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen. Samtidig øker behovet for IT-kompetanse.

– Hvis vi skal tiltrekke oss de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Han understreker at løsningene på noen av vår tids største utfordringer ligger i utvikling og anvendelse av ny teknologi, for eksempel innen helse, klima og næringsutvikling.

– Når kvinner ikke velger teknologi, er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet, sier Haugli.

Dette er Norges 10 fremste teknologikvinner i kategorien "ledere":

* Camilla Amundsen, Talkmore

* Christel Borge, Dipper

* Kjersti Jamne, Telia

* Lena Lundgreen, Microsoft

* Anette Ottar, Evry

* Anne-Sofie Risåsen, IBM Norge

* Hanne Rønneberg, SINTEF

* Ingjerd Blekeli Spiten, DNB

* Hege Støre, TeleComputing

* Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

På listen over Norges 30 fremste teknologikvinner i kategorien "fagledere" finner vi Guro Emilie Næss Sverreng som er gruppeleder for samfunnsplanlegging i Sweco. Mens Grete Aspelund i Sweco får hederlig omtale.