Bygg- og eiendomssjef i Rogaland fylkeskommune Heidi Klaveness (fra venstre), løsningsansvarlig for HMSREG Arne Myskja, og Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF). Foto: Omega

Rogaland tar i bruk HMSREG

Rogaland fylkeskommune tar nå i bruk HMSREG i et forsøk på å bekjempe arbeidslivskriminalitet i fylket.

Det skriver Omega, som har utviklet HMSREG i samarbeid med Oslo kommune, i en pressmelding mandag.

Nå tar Rogaland fylkeskommune også i bruk systemet.

– Jeg er stolt av at Rogaland går for HMSREG. Dette systemet vil hjelpe Rogaland fylkeskommune i arbeidet med å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det stimulerer til bruk av faglært personell og lærlinger, uttaler fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, skal HMSREG gi oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede. Slik skal ryddige arbeidsforhold sikres, heter det i pressemeldingen.

– Det er en milepæl både fordi det er den første fylkeskommunen som tar i bruk HMSREG, og fordi det er første HMSREG-avtale i vårt eget fylke, sier løsningsansvarlig for HMSREG, Arne Jon Myskja i Omega.

Gjennom Rogalandsmodellen har Rogaland fylkeskommune definert et regelverk som skal følges i fylkeskommunens byggeprosjekt for å sikre seriøse leverandører og konkurranse om oppdrag på like vilkår. HMSREG gir dem nå et verktøy som kan effektivisere oppfølgingen av Rogalandsmodellen og som kan involvere leverandørene i seriøsitetsarbeidet og gi den enkelte leverandør innsyn i egen etterleving av viktige seriøsitetsregler, mener Myskja.

HMSREG er i dag i bruk hos flere store statlige foretak, de største entreprenørselskapene og flere kommuner. I dag nærmer det seg 3.000 brukere på HMSREG.