Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen (fra venstre), konsernsjef Arne Giske i Veidekke, statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet og konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

Veidekke, Skanska og AF sammen om byggeplasskontroll

Norges tre største entreprenører har inngått et unikt samarbeid om digitalt kontrollsystem for byggeplassen. – Vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet, sier Skanska Norge-konsernsjef Ståle Rød.

Konsernsjef Arne Giske i Veidekke, administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge og konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen møtte fredag med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem (H) for å fortelle om et unikt samarbeid som Norges tre største entreprenører nå har inngått for å hindre kriminelle fra å komme inn på deres byggeplasser.

Oslo kommune lanserte i februar i fjor et digitalt system for byggeplassregistrering (HMSREG), kalt Selma, og noen måneder senere kom Veidekke med sin egen utgave tilpasset entreprenørens behov.

– Vi kommer ikke noen vei hvis vi sitter på dette alene. Vi ønsker jo at dette er noe som brer om seg i markedet slik at det blir lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid. Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

– Vi trenger disse verktøyene. Hvis ikke greier vi ikke å gjøre denne jobben, sier Giske.

Jager vekk skyggene

Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet roser de tre entreprenørene for å ta grep for å sikre et seriøst arbeidsliv.

– Vi kommer aldri til å vinne kampen mot arbeidslivskriminalitet hvis vi bare skal drive kontroll. Vi trenger at kommunene, offentlig sektor for øvrig, men også store private aktører faktisk tar et ansvar, sier Sættem.

Med større gjennomsiktighet og bedre kontroll kan entreprenørene bidra til å stoppe vold, trusler, menneskehandel og sosial dumping fra å bre om seg i bygg- og anleggsbransjen.

– Det er egentlig først de siste fire-fem årene at vi virkelig har skjønt alvoret og at vi har tatt innover oss hva som faktisk er i ferd med å skje, at våre arenaer er gjenstand for denne typen kriminell aktivitet. Men her har jeg opplevd samarbeid fra første stund. Utfordringen har vært å få informasjon fra myndigheter som sitter på innsikt som vi aldri kunne fått tak i, forteller Grongstad.

– Informasjonsdeling er nøkkelen til suksess her. Vi trenger tilgang til informasjon som lar oss agere, supplerer Ståle Rød i Skanska Norge.

Trekker sammen

De store entreprenørene har tidligere samarbeidet om sikkerhet på byggeplassene, og de tre bransjetoppene påpeker at ikke alt er noe man skal konkurrere om. Men at de nå inngår et formelt samarbeid om HMSREG, er helt unikt i bransjesammenheng. Og de ønsker flere med på løpet.

– Her har vi en klokkeklar nullvisjon. Vi skal ikke akseptere en viss grad av useriøsitet – det skal helt bort. Da nytter det ikke at de useriøse går fra våre byggeplasser og over til andre aktørers plasser. Det hjelper ikke oss som bransje og det hjelper ikke oss som selskaper heller. Da er det viktig at bransjen slutter opp rundt et felles system, og vi sender en appell til alle for å delta, sier Morten Grongstad.

Kristian Brende i Skanska Norge (til venstre) og Joakim Samuelsen i Veidekke.

Joakim Samuelsen i Veidekke og Kristian Brende i Skanska Norge har vært sentrale i å utvikle det det nye fellessystemet, og de forklarer overfor Byggeindustrien at det gir god mening å jobbe sammen om ett felles system. Her kan de etter hvert dele mer seriøsitetsinformasjon, og underentreprenører og leverandører må kun forholde seg til det ene systemet.

– Når vi tre bruker samme systemet, blir det en stor brukerflate. Leverandørene vil kunne oppnå stordriftsfordeler med å komme seg inn på systemet, forteller Brende.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem mener samarbeidet er et godt steg i riktig retning.

– Når det er en felles kamp med både bedrifter, arbeidstakersiden og myndighetene, da er det en kraft i det som gjør at vi kan vinne denne kampen. Men det er ikke noen liten kamp vi står overfor, sier han.