Follobanetunnelen bygges med to separate løp, og den drives med fire tunnelboremaskiner. En ekspertgruppe tilknyttet Follobaneprosjektet anbefaler samme oppskrift ved den 23 kilometer lange tunnelen ved Ringeriksbanen.

Ringriksbanen ble slaktet for valg av tunnelkonsept – har ikke endret beslutningen

Lite tyder på at Ringeriksbanen vil endre tunnelkonsept til tross for de klare anbefalingene en ekspertgruppe tilknyttet Follobaneprosjektet kommer med i en internrapport.

I begynnelsen av mars kunne Byggeindustrien presentere innholdet i en internrapport hvor en ekspertgruppe tilknyttet Follobaneprosjektet slakter planleggingen av tunnelen ved Ringeriksbanen. Byggeindustrien ble nektet innsyn i rapporten, men har fått hovedinnholdet i internrapporten gjengitt av professor Amund Bruland ved NTNU.

Feil konsept

I rapporten kommer det, ifølge Bruland, blant annet frem at ekspertgruppen mener Ringeriksbaneprosjektet

– Har valgt feil tunnelkonsept

– Kan spare minst en milliard på å endre konsept og drivemetode

– Har underestimert tunnelbyggetiden med 27 måneder

– Har i svært liten grad benyttet Follobane-kompetanse

– Bør kopiere mange av Follobaneløsningene

Skandale

Professor Amund Bruland ved NTNU.

Amund Bruland kaller planleggingen av den 23 kilometer lange tunnelen mellom Sandvika og Sundvollen en skandale, og han mener konklusjonene i rapporten er så klokkeklare at Ringeriksbaneprosjektet vanskelig kan opprettholde sitt valg av tunnelkonsept.

– Det går rett og slett ikke an å overse konklusjonene som Follobaneprosjektet presenterer i denne rapporten. Det vil i så fall være ekstremt ignorant. Ringeriksbaneprosjektet må innse at de har valgt feil konsept både med tanke på kostnad, byggetid, drift og vedlikehold og HMS i byggeperioden, uttalte Bruland til Byggeindustrien i begynnelsen av mars.

Ingen nye beslutninger

Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16. Foto: Freddy Fagerhei. 

Det har vært vanskelig å få kommentarer fra Bane NOR på hvordan Ringeriksbaneprosjektet forholder seg til innholdet i rapporten, og om de nå vurderer å endre tunnelkonseptet slik ekspertgruppen fra Follobanen sterkt anbefaler. Skal vi tolke den korte kommentaren prosjektdirektør for Ringeriksbaneprosjektet Morten Klokkersveen kommer med i en e-post til Byggeindustrien, vil ikke konklusjonene i rapporten endre noe på valgte tunnelkonsept.

– Follobanen har verdifulle erfaringer fra sitt arbeid som Ringeriksbanen nyter godt av. Flere av innspillene og vurderingene fra Follobanen har vært svært nyttige og bidratt til viktige forbedringer og endringer både på tekniske løsninger og fremdriftsplaner for oss. Det satses historisk mye på jernbane i Norge og Bane NOR er opptatt av å finne de mest kostnadseffektive måtene å bygge på. Mer for pengene gir mer jernbane og et bedre tilbud for kundene. Men det er ikke tatt noen nye beslutninger vedrørende tunnelkonseptet for Ringeriksbanen, kommenterer Klokkersveen.

Arne Nævra stortingspolitiker for SV og medlem av transport- og kommunikasjons-komiteen. Foto: Stortinget.

– Oppsiktsvekkende opplysninger

Arne Nævra stortingspolitiker for SV og medlem av transport- og kommunikasjons-komiteen, lover å følge med i denne saken og han vurderer å ta opplysningene som kommer frem i rapporten opp med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Dette er ganske oppsiktsvekkende opplysninger som reiser spørsmål som trenger svar. Bane NOR bør ta denne rapporten meget alvorlig, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.

Forventer at de beste løsningene blir valgt

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra Bane NORs toppledelse på innholdet i rapporten, men kommunikasjonssjef Ingunn Monstad skriver i en e-post at de ikke har ytterligere kommentarer til dette nå.

Vi har også spurt Samferdselsdepartementet om hvordan de forholder seg til innholdet i rapporten, og om de, med tanke på konklusjonen i rapporten, mener det er naturlig å se på valg av tunnelkonsept på nytt. Departementet svarer i en e-post at dette er en del av den interne kvalitetssikringsprosessen i Bane NOR som Samferdselsdepartementet ikke har noen stilling til nå.

– Departementet vil forholde seg til forslag til reguleringsplan når denne sendes til høring, og vil basere investeringsbeslutningen på ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlag og styringsunderlag (tilsvarende KS2). Vi forventer at Bane NOR har funnet de beste og mest kostnadseffektive løsningene når prosjektet blir fremmet for oppstartsbeslutning, skriver Samferdselsdepartementet.