Illustrasjon: Bane NOR.

Illustrasjon: Bane NOR.

Ringeriksbanen: Foreslår en milliard kroner til ny låneordning for Nye Veier

Regjeringen foreslår å bevilge en milliard kroner i driftskreditt til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen i statsbudsjettet for 2021.

– En driftskreditt betyr at Nye Veier enklere kan håndtere svingninger i bevilgningsbehovet til Ringeriksbanen. Det gir større forutsigbarhet, og bidrar til at pengene som staten betaler til Nye Veier raskere går dit de skal, nemlig til bygging av banen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Pengene skal settes på en konto i Norges Bank, og Nye Veier kan trekke på kreditten når det blir behov for det. Ordningen er avgrenset ved at den kun skal brukes på kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder, opplyser Samferdselsdepartementet.

I store prosjekter som Ringeriksbanen kan det oppstå betydelige svingninger i bevilgningsbehovet underveis i gjennomføringsfasen. Hovedformålet med kreditten er å gjøre det enklere for Nye Veier å håndtere disse svingningene.

Kreditten bidrar til å legge til rette for rasjonell prosjektgjennomføring, skriver departementet i meldingen.

– Driftskreditten betyr at selskapet slipper å spare opp en buffer for å ta unna kostnadstopper. Sånn sett åpner dette for en noe raskere gjennomføring av prosjektet. I veiprosjekter har bompenger en lignende funksjon ved at det er mulig å trekke på bompengelån. Med driftskreditten får vi en tilsvarende fleksibilitet for Ringeriksbanen, sier samferdselsministeren.

Driftskreditten kan også gjøre at Nye Veier i mindre grad må ta inn forbehold eller begrensninger i avtaler med leverandørene om likviditetstilførsel.