Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Revisorfirmaene PwC og BDO får milliongebyr

Revisorfirmaene PwC og BDO er ilagt til sammen 5,4 millioner kroner i gebyr for brudd på hvitvaskingsloven.

PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO må ut med 2,2 millioner kroner.

Finanstilsynet opplyser at selskapene har brutt flere bestemmelser i hvitvaskingsloven. Det gjelder blant annet krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Uttrykt uenighet

Ifølge vedtaket er PwC uenig i Finanstilsynets vurdering og ileggelse av gebyr. BDO har gitt uttrykk for det samme, opplyses det.

I en epost til DN sier Herman Skibrek, leder for Risk & Quality og partner i PwC, at det ikke har tatt stilling til videre oppfølging av vedtaket om overtredelsesgebyret.

– Vi tar overtredelsesgebyret på alvor, og jobber hver dag for å forbedre våre rutiner og arbeidsprosedyrer. Finanstilsynet fant ingen indikasjoner på at våre kunder har vært involvert i hvitvasking. PwC hadde allerede på tidspunkt for tilsynsbesøk satt i gang omfattende forbedringstiltak og vi har senere fulgt opp dette ytterligere, sier han til avisen.

Finanstilsynet mener det er alvorlig at PwC har manglende rutiner for risikoklassifisering. Også på andre områder er rutinene ikke i samsvar med loven.

– Fravær av skriftlige rutiner blir enda mer alvorlig når tilsynet avdekket en rekke brudd på sentrale plikter etter hvitvaskingsloven i flere av de kontrollerte oppdragene, på områder der rutinene er mangelfulle, skriver tilsynet.

Til dels alvorlige mangler

Heller ikke BDOs rutiner tilfredsstiller tilsynet.

– Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, skriver Finanstilsynet.

– I BDO setter vi pris på at Finanstilsynet setter bekjempelse av hvitvaskingsrisiko på dagsordenen også for revisjon- og regnskapsbransjen. Kritikken og innspillene i rapporten fra Finanstilsynet har vi tatt til oss. Vi har deres anmerkninger som utgangspunkt i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av kvalitet, og etterlevelse av lover og regler, sier partner Steinar Andersen i BDO i en kommentar til DN.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte gebyrene. Finansdepartementet er klageinstansen.