Retten til å utsette og overføre ferie utvides

Fra og med 1. juli utvides retten til å utsette og overføre ferie på grunn av sykdom.

Hvis arbeidstakeren blir syk i ferien, kan han eller hun kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag og ikke sjette, som i dag. Samtidig oppheves dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon framfor å avvikle ferien på et senere tidspunkt på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Endringene i ferieloven medfører også at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, må overføres til påfølgende ferieår. Etter nåværende ferielov kan arbeidstaker kun kreve overføring av 12 feriedager til neste år. Denne bestemmelsen oppheves fra og med 1. juli.

Endringene kommer etter at det har skjedd endringer i EU-retten, som gjør det nødvendig etter EØS-avtalen å endre norsk lovgiving, skriver Arbeidstilsynet på sin nettside.