Renteøkningen styrket ikke krona

Onsdagens renteøkning har så langt ikke ført til en høyere kroneverdi mot euro, selv om rentedifferansen er økt.

 
 

Torsdag kostet det fortsatt 8 kroner for en euro slik det gjorde før sentralbankens beslutning ble kjent. Ett øre fra eller til endrer ikke det bildet.
Forrige gang Norges Bank kom helt i utakt med rentenivået i Europa, høsten 2002, førte det til en så sterk krone at titusener av norske industriarbeidsplasser gikk tapt.

Mange har fryktet at det norske rentenivået nå kan føre til lignende tilstander. Blant annet har Meklerhuset DnB NOR spådd at vi det kommende året vil få en kronekurs rundt 7,80 mot euro og 5,60 mot dollar.

Torsdag var det rundt regnet åtte kroner for euroen og seks kroner for dollaren.
Hva uroen i de internasjonale kredittmarkedene har betydd for valutakursene er det foreløpig ingen som har noen begrunnet oppfatning om.

Norges Bank har tidligere pekt på at det er rentedifferansen mot utlandet mer enn rentenivået som vil påvirke pengepolitikken. Hvis uroen i aksjemarkedene i USA fører til reduserte amerikanske renter og den europeiske sentralbanken følger etter, er det ikke usannsynlig at også Norges Bank vil avvike fra den planlagte rentehevingen fremover.