Daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling. Foto: Eidos Eiendomsutvikling.

Rekordresultat på 70 millioner for Eidos

Eidos Eiendomsutvikling melder om et rekordoverskudd på 70 millioner kroner etter tomtesalg i 2019.

Det skriver Eidos Eiendomsutvikling i en pressemelding mandag.

Eidos Eiendomsutvikling er, ifølge meldingen, største grunneier og eiendomsforvalter på Lierstranda i Lier kommune i Viken. Det såkalte Fjordbyen-området er et satsingsområde for selskapet. Overskuddet på 70 millioner kroner henger, ifølge pressemeldingen, sammen med at Helse Sør-Øst i fjor høst kjøpte en tomt på 20 dekar til nytt Drammen-sykehus og Drammen Helsepark.

2019 endte med en omsetning på 125,6 millioner kroner, opp fra 35,7 millioner i 2018, og et driftsresultat etter skatt på 69,8 millioner kroner, opp fra 8,7 millioner året før.

– Regnskapet speiler selskapets utvikling. Vi skal ikke bare forvalte eiendommene, men vi skal utvikle dem og hele Fjordbyen-området. Det innebærer at vi kommer til å selge noe underveis. Andre ganger går vi i partnerskap, så som med Drammen Helsepark AS som vi eier sammen med Bane Nor Eiendom AS, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling.

Eidos jobber, ifølge pressemeldingen, med å transformere Lierstranda fra et område viet til lager, logistikk og industri til en moderne fjordby.

– Mye er skjedd. Det er ryddet opp i store miljøforurensninger og i Gilhusbukta er nytt land utfylt. Det arbeidet fortsetter. På Brakerøya er grunnarbeidene for sykehuset godt i gang, men forvandlingen til en grønn, bærekraftig og moderne fjordby vil ikke gjennomføres over natten. Vi ser for oss et løp på flere tiår, sier Finnerud.