Torgeir Finnerud og Eidos Eiendomsutvikling AS planlegger ny fjordby innerst i Drammensfjorden med 2,5 kilometer strandlinje.

Planlegger ny fjordby med 2,5 kilometer strandlinje

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan doble Lier kommune.

Geir Hagehaugen

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. I høst startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021.

Så kommer opprustning av Brakerøya stasjon og resten av fjordbyområdet som alt i alt er på 1,2 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer. Den igangsatte utbyggingen av helseparken med sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen.

Arbeidet med områderegulering av en million kvadratmeter, er godt i gang. Det utføres av Eidos på oppdrag for Lier kommune. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram. Sist uke ble formannskapet i Lier kommune orientert om grunnlaget for planarbeidet.

Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby, heter det i en pressemelding.

– Det er ingen overraskelser i grunnen. Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Fjordbyen skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Til grunn ligger nullvisjon for klimagassutslipp.

– Det planlegges for lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urbant, knytte sammen land og sjø og bærekraft, sier Geir Hagehaugen som leder arbeidet med områderegulering i Eidos.

Ferdig utbygd om noen tiår skal gi Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.