Det er i år rekordmange som har søkt høyere utdanning. Mens det er over 154.000 søkere, er det planlagt til sammen 61.673 studieplasser i Norge til høsten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordmange har søkt høyere utdanning

Aldri før har så mange søkt plass på høyere utdanning i Norge, med over 154.000 søkere i år. Den nye tollutdanningen er blant de mest populære hos søkerne.

Fakta om søkertallene til høyere utdanning

Det er i år rekordmange som har søkt seg til høyere utdanning. Her er de ti studieretningene som er mest populære blant førstevalgssøkerne.

* Siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen: 2.221 søkere. 500 studieplasser.

* Toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger: 2.064 søkere. 35 studieplasser.

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen: 1.973 søkere. 390 studieplasser.

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo: 1.928 søkere. 234 studieplasser.

* Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 1.253 søkere. 60 studieplasser.

* Ledelse ved Universitetet i Tromsø: 1.195 søkere. 800 studieplasser.

* Medisin ved Universitetet i Oslo: 1.150 søkere. 120 studieplasser.

* Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim: 1.135 søkere. 180 studieplasser.

* Sykepleie ved Oslo Met: 1.117 søkere. 477 studieplasser.

* Psykologi ved Universitetet i Oslo: 1.102 søkere. 65 studieplasser.

Årets søkere er 3.304 flere enn i fjor, en økning på 2,2 prosent. Til høsten er det planlagt i alt 61.673 studieplasser i Norge.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– For kunnskapsnasjonen Norge er det gode nyheter fordi vi trenger flere kloke hoder i alle sektorer, sier han.

Selv om de fleste aldersgrupper er godt representert blant årets søkere, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. Det er i år over 4.200 flere søkere over 30 år enn i fjor.

Ny populær tollutdanning

Asheim peker på at det ofte er de samme studiene som ligger i søkertoppen hvert år. Til høsten starter imidlertid et splitter nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

I år er tollutdanningen blant de mest populære studiene. Hele 2.064 søkere har satt studiet på førsteplass. Det blir med andre ord hard konkurranse om de 35 plassene.

− Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV 2- serien «Toll» også har bidratt til å vise fram hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier Asheim.

Flere søker seg til helseutdanning

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er studiet som flest søkere har som sitt førstevalg. Også rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo ligger i søkertoppen.

Etter et år preget av koronapandemi og mye oppmerksomhet rundt det norske helsevesenet, er det litt flere søkere i år på helse- og sosialfagutdanningene, med nær 40.000 førstevalgsøkere. Dermed har mer enn hver fjerde søker helsefag på topp.

Nesten 9 prosent ønsker å ta sykepleierutdanningen, noe som er en liten nedgang på 1,6 prosent fra i fjor.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kan bidra i helse- og omsorgssektoren, sier Asheim.

Flere vil studere i Nordland

Det er flere fylker som ser en stor økning i antall førstegangssøkere, blant annet Nordland. Der skyldes økningen økte søkertall til Nord Universitet, samt politiutdanningen i Bodø.

Det er også en markant økning i Innlandet. Det tilskrives en kombinasjon av gode søkertall ved Høgskolen i Innlandet, samt til det nye paramedisinstudiet ved NTNU Gjøvik.