Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil flytte myndigheten til å legge ned studiesteder fra styrene ved universitetene og høyskolene til regjeringen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil flytte myndigheten til å legge ned studiesteder fra styrene ved universitetene og høyskolene til regjeringen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Regjeringen vil overta myndigheten til å legge ned studiesteder

Regjeringen overta myndigheten til å legge ned studier og avvikle profesjonsfag med stor regional betydning.

Det kommer fram i en høring om endringer i universitets - og høyskoleloven, som går ut 22. juni.

– Det å legge ned et studiested eller avvikle et sentralt profesjonsfag, kan få stor betydning både for arbeidsplasser og befolkningen i området. Jeg mener det er helt naturlig at slike store avgjørelser skal tas politisk. Derfor foreslår vi å flytte myndigheten til å legge ned studiesteder og avvikle sentrale profesjonsfag med stor regional betydning til Kongen i statsråd, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I høringen foreslås også flere andre regelendringer. Blant annet vil regjeringen stramme inn på midlertidige ansettelser.

De foreslår også endringer i tosensorordningen etter at flere høyskoler og universiteter har uttrykt motstand mot kravet om to sensorer på alle vurderinger hvor det gis bokstavkarakter. Kravet ble innført i 2021.

– Derfor foreslår vi nå en mellomløsning, hvor vi beholder kravet om to sensorer på de eksamenene som betyr mest for studentenes karakterer, men fjerner det for mindre eksamener, sier Borten Moe.