Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen vil forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi forlenger den midlertidige dagpengeordningen ut året. Det gir større forutsigbarhet for dem som mottar dagpenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Det har fra første stund vært klart at forhøyet dagpengesats er et midlertidig tiltak. Stortinget har vedtatt at ordningen skal gjelde til 31. oktober, men vi har også sagt at vi hele tiden må vurdere tiltakene basert på hvor hvordan situasjonen utvikler seg.

Den midlertidige ordningen innebærer at dagpengesatsen opp til 3G er forhøyet til 80 prosent. Utover dette er nivået på 62,4 prosent, som vanlig.

Det vil bli fremmet forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordningen forlenges ut 2020.

– Sikrer trygghet

Det har vært uro i opposisjonen for følgene av å avslutte ordningen 31. oktober. Torsdagens utspill fra regjeringen blir derfor godt mottatt av SV og Rødt, samt arbeidstakerorganisasjonene YS og LO.

– Økte dagpengesatser er med på å sikre tryggheten og inntekten til de som rammes hardt av myndighetenes smittetiltak, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til NTB.

Torsdagens avklaring betyr at regjeringen forlenger enda et av de mest sentrale tiltakene som ble innført da Norge ble rammet av utbrudd av koronavirus i mars og økonomien ble stengt ned. 14. august ble det nemlig klart at regjeringen vil utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Store summer

De sosiale ordningene for å hjelpe vanlige arbeidstakere gjennom krisen, er kostbare.

I årets reviderte nasjonalbudsjett ble bevilgningen til dagpenger, inkludert den særlige ordningen med lønnskompensasjon til permitterte, fastsatt til omkring 53,6 milliarder kroner.

Samtidig ble det anslått at midlertidig høyere kompensasjonsgrad isolert sett økte utgiftene med rundt 4,9 milliarder kroner.

Å utvide den forhøyede dagpengesatsen fra 1. november og ut året vil koste i underkant av 400 millioner kroner, anslår Arbeids- og sosialdepartementet på forespørsel fra NTB.

Isaksen understreker at regjeringens viktigste jobb ved siden av å håndtere smittesituasjonen, er å ta vare på arbeidsplasser.

– Vi må skape mer og inkludere flere. Derfor har vi både gitt støtte til næringslivet gjennom koronakrisen, men også gjort det enklere for mottakere av dagpenger å få påfyll av kompetanse, sier han.

Venter på dagpenger

Samtidig har koronakrisens følger for arbeidsmarkedet fullstendig overveldet Nav.

Klassekampen skrev 18. august at 67.000 personer fremdeles venter på å få behandlet sine dagpengesøknader.

37.000 av disse fikk i sommer beskjed om at sakene deres har fått utsatt behandling, ifølge Isaksen. Disse sakene gjelder i all hovedsak personer som er tilbake i jobb.

– Arbeids- og velferdsetaten har informert meg om at disse sakene sannsynligvis vil bli behandlet i september. Av de resterende 30.000 utgjør om lag 20.000 eldre saker som forventes ferdig behandlet i august. Øvrige 10.000 er nye saker som er under behandling, sier Isaksen.