Statsminister Erna Solberg (H) samlet flere statsråder og partene i arbeidslivet til et såkalt toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen ser på tiltak for færre innleide arbeidere

Regjeringen vil ikke forby innleie av arbeidskraft, men vurderer tiltak for å få ned andelen innleide arbeidere, særlig i Oslo.

Det varsler statsminister Erna Solberg (H) etter et såkalt toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping mandag.

– Vi kan se på hvilke tiltak vi kan sette i verk for å få ned innleieandelen, særlig i Oslo, sier hun til NTB.

Det er spesielt situasjonen innen bygg og anlegg i Oslo-området som uroer både regjeringen og partene i arbeidslivet.

Samtidig viser både regjeringssjefen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til at et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft ikke er veien å gå i kampen mot useriøse aktører.

– Vi mener et forbud mot innleie vil være altfor rigid. Vi ser at mange bedrifter og bransjer har behov for den fleksibiliteten fra tid til annen, sier Hauglie til NTB.

Foreslår forbud

Både SV, Rødt og Arbeiderpartiet har kommet med ulike forslag knyttet til forbud mot innleie av arbeidere.

Rødt krever et midlertidig forbud mot innleie av bygningsarbeidere i oslofjordområdet nå, mens Arbeiderpartiet ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de mest utsatte geografiske områdene eller de mest utsatte bransjene.

SV går lengst og ønsker forbud mot bemanningsbyråer i alle bransjer i hele landet.

– Ute av kontroll

LO-sekretær Trude Tinnlund mener bruken av innleid arbeidskraft er helt ute av kontroll.

– I bransjer med stor andel innleie er det veldig mye useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, konstaterer hun.

Tinnlund viser til at 70 prosent av fast ansatte i bygg- og anleggsbransjen i Oslo nå er erstattet av innleie.

– Da er vi nødt til å stramme inn, fordi folk rett og slett blir utnyttet. Man blir holdt på gress, fordi man bare får lønn under oppdrag.

Tiltak i retning av det LO ønsker på dette området, er ifølge Hauglie på trappene.

– Det vi har ønsket å gjøre, er å begrense en del av den uønskede formen for innleie og også redusere omfanget av kontraktsformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, sier statsråden.

Sju sentre

Foruten Solberg og Hauglie deltok også finansminister Siv Jensen (Frp), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på mandagens møte.

Der ble resultatene fra de sju sentrene mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen har opprettet, gjennomgått. Årsrapporten for 2017 viser ifølge VG blant annet at 481 kriminelle aktører er fjernet fra markedet/dømt, eller har fått sin kapasitet redusert, ved at de ikke får fortsette sin aktivitet. 61 kriminelle nettverk er avslørt.

– Jeg mener vi nå ser ganske tydelig at denne innsatsen gir resultater, sier Solberg.

Mandag ble det drøftet hvordan useriøse aktører raskt kan stanses, også uten å involvere rettsapparatet.

Hauglies pakke med tiltak mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøse aktører vil bli lagt fram om kort tid.