En ny rapport viser at å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge. Her fra Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB
En ny rapport viser at å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge. Her fra Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB

Rapport: Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser

En ny rapport viser at å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge, blant annet ved å skape nye arbeidsplasser.

– Industrien rundt flytende havvind alene kan skape hele 52.300 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019, skriver Norges Rederiforbund i en pressemelding.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics, som har undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og mulighetene for eksport av flytende havvind.

Flytende havvind skiller seg fra bunnfast havvind ved at turbinene er festet til havbunnen med anker, i stedet for å være fastmontert.

Utsira Nord

Regjeringen la i mai fram sine konkrete planer for havvindsatsingen i Norge framover. Der ble det klart at det skal jobbes mot utbygging av 30 gigawatt havvind innen 2030. Det tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften.

Fra før er et område utenfor Haugesund, Utsira Nord, utpekt som egnet for utbygging for flytende havvind.

– Grunnen til at Menon har sett på flytende havvind isolert, er at Norge her har særskilte fortrinn, sammenlignet med bunnfast havvind. Kartleggingen viser at norske aktører kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet, heter det i pressemeldingen.

– Tempoet på tildelingen av områder på den planlagte flytende havvindparken Utsira Nord må derfor opp for å sikre et hjemmemarked hvor norske selskaper kan levere tjenester.

96 milliarder

Oppdraget om å lage rapporten er gitt av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

Rapporten oppfordrer til at utviklingen av flytende havvind bør få opp farten dersom Norge skal kunne konkurrere internasjonalt.

– Flere land rundt oss har kommet lenger med sine flytende prosjekter, og har tydelige mål om å bygge havvindparker innen kort tid, heter det.

– Menon har regnet ut at norske aktører kan omsette for opptil 96 milliarder kroner i 2050, kun fra flytende havvind.