Foto: Trond Joelson
Foto: Trond Joelson

Vi må øke strømproduksjonen og bruke mindre energi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå utarbeidet en ny utredning rundt vårt fremtidige strømforbruk sett opp mot kapasiteten som vil være tilgjengelig. Denne viser at vi nå må ta grep for å få bedre kontroll på energiutviklingen i Norge.