Professor Martin Fischer i aksjon. Foto: Frederick Roaldsøy Heidahl / Rambøll

Rambøll, Nye Veier, Statens vegvesen og Undervisningsbygg gjør felles VDC-løft

Sammen med Nye Veier, Statens vegvesen og Undervisningsbygg jobber Rambøll med å heve kompetansen innen Virtual Design and Construction (VDC).

Det skriver Rambøll i en pressemelding fredag.

– Hvis vi lærer sammen og omforenes om prinsipper og metoder, øker forutsetningene for å lykkes betydelig. Dette handler ikke om Rambøll, Nye Veier eller Statens vegvesen, men om hvordan hele bransjen kan jobbe bedre sammen og skape enda bedre resultater for samfunnet, sier Eirik Storaas Kristoffersen, seksjonsleder for BIM i Rambøll og pådriver for kurset.

Professor Martin Fischer fra Stanford Universitet ble sammen med professor Timo Hartmann fra Berlins Tekniske Universitet invitert til Rambølls Oslo-kontor for å holde kurs. Martin Fischer har skapt VDC som fagområde.
25 kursdeltakere fra Rambøll, Nye Veier, Statens vegvesen og Undervisningsbygg har i løpet av en uke startet prosessen med å sertifiseres innen VDC. Sertifiseringen er en prosess som fortsetter videre det neste halve året med oppfølginger og levering av månedlige oppgaver til Stanford. Disse rapportene inneholder en oppsummering av hva det konkrete prosjektet får ut av bruken av VDC-metodikken, målinger, evaluering samt plan for videre fremdrift, heter det i pressemeldingen.

VDC står for Virtual Design and Construction, og er et rammeverk for å levere design og konstruksjonsprosjekter som inkluderer et fokus på riktig bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodeller), ICE (integrert samtidig prosjektering) og PPM (produksjonsstyring) for å oppnå prosjektets og kundens mål, skriver Rambøll i pressemeldingen.