Konsernsjef Jan A. Hestås i Kruse Smith åpnet konferansen.Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen.Kommunikasjonsdirektør i Kruse Smith, Erik Dale, var konferansier.Programdirektør Sverre Tiltnes i Bygg21.Stanford-professor Martin Fischer kledde seg etter den lokale skikken.Administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom fortalte om ROM Eiendoms rolle, perspektiver på fremtidsrettet byutvikling, og vurderinger rundt god prosjektgjennomføring.Morten Christensen i Metier snakket om viktigheten av samspill i prosjekter.Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg, fortalte om EBAs BIM-utvalg.Forsknings- og utviklingssjef Sigmund Aslesen i Veidekke.

Kruse Smith samlet bransjen om fremtidens metoder

Kruse Smith og Multiconsult trakk torsdag rundt 230 bransjefolk til en stor konferanse om VDC i Stavanger.

Kruse Smiths konferanse om prosjektgjennomføringsmodellen VDC (Virtual Design and Construction) trakk torsdag 230 deltakere fra hele landet til Stavanger. 15 foredragsholdere og 14 utstillere delte sine betraktninger og løsninger med konferansedeltakerne over en lang og innholdsrik fagdag.

Konferansen åpnet torsdag med konsernsjef Jan A. Hestås og administrerende direktør i samarbeidspartner Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen.

− VDC går ut på å sette kjente elementer sammen til en enkel gjennomføringsmetode, forklarte Hestås.

− Det er sunn fornuft, supplerte Madsen.

Så langt har 79 ansatte ved Kruse Smith tatt utdannelse i VDC ved modellens fødested, prestisjeuniversitetet Stanford i USA.

Stanford-professor Martin Fischer.

Stanford-professor Martin Fischer, som i stor grad kan omtales som modellens far, presenterte sin visjon for den globale byggebransjen.

− Ved å benytte oss av virtuell bygging, er vi ikke lenger begrenset av prosjektteamets evne til å håndtere informasjon. Vi har fortsatt en del arbeid å gjøre når det kommer til å la datamaskiner ta over jobbene som best kan løses digitalt, slik at vi heller kan gjøre det vi er best til. Men vi trenger virkelig VDC, slo han fast.

Fischer kunne dele en rekke betraktninger om både dagens og morgendagens byggebransje.

− Fremtiden ser annerledes ut, men fremtiden er nå, avsluttet han.