Una Myklebust Halvorsen i Asplan Viak.Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC.Marie I. Winsvold i Vedal.

Poengene er ikke poenget med BREEAM

Den største styrken ved BREEAM er som som ris bak speilet og som verktøy for bedre prosjekter, mener ekspertene.

Norwegian Green Building Council (NGBC) inviterte torsdag til frokostmøte om BREEAM i prosjekt, og her delte BREEAM-ekspertene Anders Nohre-Walldén i NGBC, Una Myklebust Halvorsen fra Asplan Viak og Marie I. Winsvold i Vedal, sine betraktninger.

– Bærekraft er noe vi har hørt om i over 30 år, og jeg tror vi kan gjøre dette på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Jeg vil både ha prosjekter som er bærekraftige og jeg vil ha bærekraftige bygg som varer lenge. Vi er ikke der ennå, forteller Una Myklebust Halvorsen.

BREEAM bak speilet

Asplan Viak-rådgiveren fortviler over nybygg som starter med riving av kun 30 år gamle bygg, og etterlyser mer is i magen når nye prosjekter utvikles i dag slik at morgendagens nybygg ikke starter med at vi river igjen.

– Den største barrieren mot bærekraftig utvikling er at vi er late. De aller fleste vet at vi har en utfordring med ressursbruk og at vi ikke kan fortsette på samme måten som tidligere, men det er kanskje på grunn av BREEAM at man gjerne lykkes. Jeg vet for eksempel ikke om noen som gjør fuktmålinger uten at det er noe BREEAM bak speilet, sier Halvorsen.

Halvorsen har følgende oppskrift på å lykkes med BREEAM i prosjekt:

  • Tydeliggjøre
  • Involvere og fordele
  • Kartlegge og beregne
  • Ha rutiner
  • Bruk standarder og beste praksis

– Og drit i sertifiseringsnivå og poeng. Fokuser på BREEAM-metodikken for å få bærekraftige prosjekter, slår hun fast.

Ny veileder

Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC sier seg enig i at BREEAM-poengene ikke er det store poenget med sertifiseringsordningen.

– BREEAM var et sertifiseringssystem da det først kom til Norge. Men de som skjønner det, bruker BREEAM også som dialogverktøy og som prosessverktøy for å bygge bedre kvalitet, sier han.

Nohre-Walldén presenterte under NGBCs frokostmøte planene for en ny BREEAM-veileder satt opp mot Bygg21s fasenorm «Neste steg», hvor det tydeliggjøres hva som best kan gjøres på hvilket punkt i prosjektet.

– Er det vi som bør lage noe slikt? Det er ikke sikkert. Vi legger den ut åpent før sommeren, og da ønsker vi innspill, sier han.