Planområdet for Bycampus Elgeseter strekker seg fra Elgeseter bru i nord til byporten ved Lerkendal i sør, Nidelva i vest og Høgskoledalen i øst. Foto: Carl-Erik Eriksson

Planprogram for ny NTNU-campus fastsatt

Bystyret i Trondheim har fastsatt planprogrammet for Bycampus Elgeseter på NTNU.

Bystyret i Trondheim fastsatte torsdag 25. april planprogrammet for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter. Planprogrammet åpner for at det nå kan igangsettes reguleringsplaner for det aktuelle området, skriver Statsbygg i en pressemelding.

– NTNU har gjort en solid jobb med å utarbeide planprogrammet. Bystyrets fastsettelse er et viktig steg mot en samlet campus. Vi gleder oss til å lede dette byggeprosjektet videre og bidra til å legge til rette for en levende bycampus, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Danner grunnlag

Planområdet for Bycampus Elgeseter strekker seg fra Elgeseter bru i nord til byporten ved Lerkendal i sør, Nidelva i vest og Høgskoledalen i øst. Planprogrammet anbefaler byggeområder for videre utvikling av en samlet campus for NTNU. Det beskriver rammer og prinsipper for utbygging av universitets- og campusformål. Det beskriver også hvilke konsekvenser som skal utredes i de kommende reguleringsplanene.

For Statsbyggs del sikrer planprogrammet rammer og forutsigbarhet for byggeprosjektet NTNU campussamling, skriver den store, statlige byggherren. For NTNU danner planprogrammet, ifølge meldingen, grunnlaget for videre utvikling av campus som en integrert del av universitetets faglige og organisatoriske mål.

– Trondheims politikere har nå gitt rammer for hvilke fysiske muligheter vi har for å samle NTNUs campus. Det gjør at vi kan ta viktige skritt videre. Vi ser fram til å jobbe videre med hva dette betyr for vår campusutvikling, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Starter regulering

Statsbygg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapport for oppstart forprosjekt (OFP-rapport) for NTNU campussamling. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid med NTNU, og forelå i desember 2018.

I 2019 arbeider Statsbygg som byggherre sammen med NTNU, som er forvalter og bruker, med å videreutvikle byggeprosjektet. Parallelt med dette gjennomføres det en ekstern kvalitetssikring av OFP-rapporten. Etter planen skal regjeringen ta stilling til hvordan prosjektet skal videreføres innen utgangen av 2019.

I de etterfølgende fasene av NTNU campussamling er Statsbygg ansvarlig for prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet. Arbeidet med detaljreguleringsplanene for NTNU campussamling skal etter planen starte vinteren 2020.