Illustrasjonsfoto: Oslo kommune

Plan- og bygningsloven lar ikke kommunen kreve utslippsfrie anleggsplasser for private utbyggere - vil be om lovendring

En juridisk vurdering bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 konkluderer med at plandelen i dagens plan- og bygningslov ikke gir kommunene hjemmel til å kreve utslippsfri bygge- eller anleggsplass. Oslo kommune venter på en vurdering av hjemmelen for å kreve fossilfri anleggsplass, men Norsk Eiendom opplyser om at de uansett vil be Stortinget om en lovendring.

I desember 2020 uttalte administrerende direktør Per Jæger til Byggeindustrien at Oslo kommune burde vente med å kreve fossilfrie bygge- og anleggsplasser i nye reguleringsplaner.

I samtlige nye reguleringsplaner i kommunen kreves det nå at bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri, og Jæger frykter dette vil føre til flere klager, dårligere forutsigbarhet og mer forsinket utbygging i Oslo, ettersom det juridiske grunnlaget for kravet er usikkert.

En juridisk vurdering gjort av Advokatfirmaet Hjort tar for seg spørsmålet om kommunene har hjemmel til å kreve utslippsfrie byggeplasser i reguleringsplanene sine, og konkluderer med at plan- og bygningsloven ikke åpner for dette.

Last ned vurderingen her.

«Medfører ikke riktighet»

Begrepet er nok ikke 100 prosent avklart, men for at en byggeplass kan regnes som utslippsfri, kan maskinene på plassen i utgangspunktet ikke ha utslipp av klimagasser. Dermed kan ikke maskinene forbrenne noen former for karbonbaserte brensler, og dette omfatter både fossile brennstoff, men også biodiesel og andre brennbare energikilder fremstilt av biologisk materiale. For at en byggeplass kan regnes som fossilfri, må maskinene ganske enkelt ikke forbrenne fossile drivstoff, altså petroleum eller kull.

«Kommunen ser at Hjort skriver at «Fossilfrie byggeplasser vil være uten fossile energikilder og dermed i hovedsak knytte seg til utslippsfrie anleggsmaskiner». Det medfører ikke riktighet. Nesten alle av dagens anleggsmaskiner kan benytte et fossilfritt alternativ. En fossilfri byggeplass trenger ikke benytte seg av utslippsfrie maskiner. Oslo kommune regner med at departementet vil gjøre en egen vurdering av dette og vil avvente denne», skriver Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo i en epost til Byggeindustrien.

Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo. Foto: Oslo kommune

– Vi stiller krav om fossilfrie byggeplasser, noe som betyr at de skal bruke biodrivstoff på byggeplassene. Det er bransjen klare for, og de aller fleste er positive til dette. Tall fra miljødirektoratet viser at 19 prosent av utslippene i Oslo kommer fra byggeplass dvs. anleggsmaskiner. Det er disse utslippene vi nå kutter ved å stille krav om fossilfri diesel i nye reguleringsplaner, kommenterer byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Ber om lovendring

Denne uken er regjeringens Klimaplan for 2021-2030 ut på høring i Stortinget, og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl sier til Byggeindustrien at hun blant annet vil benytte anledningen til å be Stortinget starte prosessen med å endre plan- og bygningsloven slik at kommunene får hjemmel til å stille strengere krav i reguleringsplanene.

– Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven sier at man skal kunne ta miljøhensyn, så vi kommer til å be Stortinget om å rydde opp i dette med en gang. Vi har dårlig tid til å redusere klimagassutslippene våre, så dette må løses raskest mulig, sier Dahl til Byggeindustrien.

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom-sjefen og EBA Oslo, Akershus og Østfold-direktør Ole Henrik Ystehede forfattet i desember en felles melding til Byggeindustrien hvor de stilte seg bak Oslos fossilfri-krav, og mente det var feil å be kommunen trekke tilbake kravet.

– Dette handler ikke om juss. En brems er også i utakt med en klimaambisiøs næring. Dette handler først og fremst om vi kan klare å innfri kravet. Det gjør vi, og da bør hjemmel brukes eller skaffes, jo raskere, jo bedre, skrev de.

Bygg- og anleggsnæringen vil torsdag komme med sin høringsuttalelse til Klimaplan for 2021-2030. Byggeindustrien følger høringen.