Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og direktør i EBA Oslo, Akershus og Østfold, Ole Henrik Ystehede, støtter nye krav til fossilfri bygging i Oslo.

EBA og Norsk Eiendom stiller seg bak Oslos fossilfri-krav

Både entreprenør- og byggherresiden, representert av EBA og Norsk Eiendom, går ut og støtter Oslo kommunes nye krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser i private planer. De seg uforstående til Boligprodusentenes protester.

Byggeindustrien kunne fredag melde at Boligprodusentenes Forening har skrevet til både Oslo kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med bekymringer rundt nye krav til fossilfri bygging i nye reguleringsplaner i Oslo. I september i år ba byrådet i Oslo Plan- og bygningsetaten i kommunen om å legge inn krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner. Boligprodusentene mener kravene er lovstridige, og ber kommunen vente på en lovendring.

EBA og Norsk eiendom mener dette er en dårlig idé.

– Dette handler ikke om juss. En brems er også i utakt med en klimaambisiøs næring. Dette handler først og fremst om vi kan klare å innfri kravet. Det gjør vi, og da bør hjemmel brukes eller skaffes, jo raskere, jo bedre, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og direktør i EBA Oslo, Akershus og Østfold, Ole Henrik Ystehede, i en epost til Byggeindustrien.

Forberedt på nye krav

Dahl og Ystehede mener den seriøse delen av næringen uansett rigger seg for at grønne prosjekter er fremtiden, og er forberedt på både krav til fossilfrie og senere også utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

– Både private byggherrer og entreprenører er klare til å levere på Oslo kommunes krav. Dette er nødvendige reguleringer for å nå klimamålene og oppfylle Paris-avtalen. Vi kan ikke gå baklengs inn i framtiden nå, sier Dahl og Ystehede.

Oslo kommune har krevd fossilfri bygging i alle sine prosjekter en god stund allerede. Ystehede mener entreprenørene allerede har vist at de kan levere på dette, og han er ikke redd for at det vil skape problemer for næringen at kravet utvides til å også omfatte statlige og private prosjekter i Oslo.

– Endringen her vil ligge i omfanget, at det skal gjelde alle. Dette er en utfordring vi tar. Det har vi signalisert til Oslo kommune, sier Ystehede.

Bretter opp ermene

Både Norsk Eiendom og EBA samtidig tydelige på at tett og god dialog mellom Oslo kommune og næringens er avgjørende når det skal settes krav, det være seg til planer eller innkjøp også fremover.

– Vi må avklare og drøfte tiltak fortløpende, og ha en så åpen dialog som mulig. Det har vi også formidlet til kommunen, sier Dahl.

Hun viser også til et møte Norsk Eiendom og EBA Oslo, Akershus og Oslo hadde med miljøbyråd Arild Hermstad om kravet til fossilfrie bygge- og anleggsplasser i oktober.

– Vi oppfatter at vi er blitt hørt. Da kan vi brette opp ermene sammen, kommune og næring. Og her forventer vi at også nasjonale myndigheter stiller opp, avslutter Dahl og Ystehede.