Dette er Horisont-programmet i Pipelife, avdelingen som koordinerer plastrørleverandørens digitale satsing. Foto: PipelifeTeamet i Horisont-programmet i Pipelife til stede på installasjonen. Foto: PipelifeOrdfører i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik og leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø. Foto: PipelifeHer vises nivådata fra løsningen på telefonen. Foto: PipelifeDeler av installasjonen med Pipelifes Smart Remote Terminal Unit som er utviklet sammen med Trondheimsbaserte ASD. Foto: PipelifeLøsningen overvåker blant annet isdannelse i vassverket og reduserer behovet for manuell inspeksjon. Foto: Pipelife

Pipelife lanserer IoT-løsninger for rør og kummer

Pipelife har sammen med Telenor og andre teknologipartnere utviklet et nytt digitalt overvåkingssystem for rør og kummer.

Det skriver Pipelife i en pressemelding fredag.

Plastrørleverandøren Pipelife Norge er nå ute med en egenutviklet løsning for digital overvåking av rør og kummer. Ved hjelp av små sensorer som monteres inne i rørsystemene, kombinert med Telenors NB-IoT-teknologi, blir informasjon om vannstand, temperatur, vannmengde og andre data sendt til en skyløsning. Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for driftspersonell på PC, nettbrett og mobil, heter det i pressemeldingen.

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.

– Vi kan for eksempel gjøre sandfangkummene i en kommune smarte. Med sensorer som henter ut data og teknologi som bearbeider dataene, vil kommunen ha full oversikt over hvilke kummer som må tømmes – og når. Med smarte kummer vil man unngå unødvendig tømming samt at kummer renner over og skaper problemer ved at de tømmes for sent. I et vannverk kan vi måle vannstand, temperatur og trykk. Vi kan også måle hvor mye vann som går gjennom. I avløpsanlegg vil faktorer som temperatur og mengde være indikatorer på om det er fremmedvann, lekkasjer eller kapasitetsutfordringer, sier Kalstø.

Full oversikt

Testingen i utviklingsfasen har foregått i inntaksdammen til Fauskåa vannverk i Surnadal på Nordmøre. Her har manglende mobildekning gjort det både vanskelig og kostnadskrevende å overvåke flere av vannverkene.

– Ved hjelp av Pipelifes løsning med sensorer og effektiv kommunikasjon kan vi nå hente ut informasjon om vannivå, samt temperaturdata i vannet – ute og i inntaksrommet. Alle data er tilgjengelig i en skyløsning som gjør at vi som driftsoperatører har full oversikt over situasjonen fra kontoret eller på mobiltelefonen. Det gjør at vi nå kun rykker ut når det er nødvendig. For oss som jobber med å sikre innbyggerne våre godt og stabilt drikkevann, har teknologien gitt oss en ny og bedre hverdag, sier driftsoperatør Kåre Dragset i pressemeldingen.

Trenger ikke dekning

Pipelife har så langt brukt flere millioner kroner i satsingen på smarte rørsystemer. Med på laget har de Telenor, NTNU, Innovasjon Norge og andre teknologipartnere, heter det i meldingen.

– Bruk av sensorikk er sterkt økende. Ofte er dette basert på WiFi eller tradisjonell mobildekning. For nedgravde rør, kummer og vannledninger er dette imidlertid uegnet teknologi. Under bakken er det både strømløst og uten mobildekning. Vi har derfor brukt mye tid for å finne riktig kommunikasjonsteknologi. Telenor ble etter hvert en viktig partner for å få dette til. Ved hjelp av egenutviklet teknologi og deres helt nye NB-IoT-nett har vi greid å løse disse utfordringene, slik at vi nå kan hente ut data fra kummer og rør både nede i bakken og i områder uten mobildekning og strøm, sier Eirin Kalstø.