Nye smarte løsninger lanseres hele tiden

Byggenæringen er omfattende og dekker en rekke ulike sektorer. Det medfører at utviklingen av nye konsepter, produkter og løsninger stadig oftere ser dagens lys. Næringen er definitivt ikke sidrumpa og treg, men ligger nå langt fremme innen en rekke ulike nisjer.

Hver eneste dag dukker det opp nye løsninger og bedre måter å gjennomføre ulike prosesser på rundt om i landet. Dette kan være små innovasjoner som omfatter kun en liten del av en enkelt virksomhets hverdag, eller dette kan være konsepter som vil få betydning for utviklingen til hele næringen. Det er ikke alltid enkelt å se rekkevidden av hva en nye måter å arbeide på eller et nytt produkt kan omfatte, og dette er ting som kan utvikle seg over tid. Det er selvsagt også slik at det som først ble lansert kan videreutvikles av andre slik nye momenter kommer til og som tar utviklingen til nye høyder.

Byggenæringen har tradisjonelt ikke vært kjent for å være den store innovasjonsnæringen. Det finnes helt sikkert næringer som er enda flinkere og som ligger enda lenger fremme, men det er heller ikke tvil om at det har skjedd mye innen byggenæringen de senere årene. Det har også vært nødvendig. Produktivitetsveksten har ikke vært like høy som mange mener den burde være, noe som da vil trigge nye måter å arbeide på. Det er avgjørende å få frem nye konsepter for å kunne holde konkurransekraften oppe.

Det er mange sektorer og firmaer som er dyktige innen dette feltet i næringen, og ikke minst finnes det mange smarte hoder rundt om hos de utførende virksomhetene i næringen. Vi hører stadig om forbedringspunkter som daglig blir gjort ved å fokusere på mindre ting rundt om på byggeplassene, og som etter hvert sprer seg rundt i både egen organisasjon og hos konkurrentene. Men vi ser at dette også i større grad enn før settes i system og plukkes opp av de ulike selskapene fra sentralt hold. Ikke minst ser vi at det har skjedd mye på kort tid innen digitalisering, miljøkonsepter samt innen HMS-arbeidet.

Et konkret eksempel på hvilke digitale muligheter vi i dag allerede har, finner vi hos Veidekke på byggeprosjektet Frysjaparken i Oslo. Her har Veidekke utviklet en smartteknologi for avfallscontainere, og dette overvåkningssystemet bestiller selv tømming når containeren er full. Her har de rett og slett montert kameraer på avfallscontainerne. Ved hjelp av IoT-teknologi og såkalt robotisert prosessautomasjon kan kameraene å identifisere når de er fulle, og deretter blir tømming blir bestilt automatisk. Avdelingsleder Morten Barreth i Veidekke Entreprenør har selv vært initiativtaker og ledet dette prosjektet og de skal ha flere spennende prosjekter på gang. Dette viser at det finnes mye veldig nyttig og fremtidsrettet kompetanse ute i de enkelte virksomhetene. Det er viktig at denne kompetansen får rom til å utvikle seg, komme med ideer og ikke minst at disse ideene støttes og videreutvikles av ledelsen. En riktig satsing på å dyrke denne typen initiativ og kompetanse kan medføre store fortrinn for den enkelte virksomheten, og vil kunne være med på å bidra til å løfte en hel næring.

Innen visse felter er dette en utvikling som hele næringen også bør løfte i fellesskap. Ikke minst gjelder dette innen miljøarbeidet og HMS-området. Her må man bli enda flinkere til å dele informasjon og kunnskap som er til det beste for hele næringen. Her har vi også sett en stor endring de senere årene, og dette er en utvikling som vil forsterke seg ytterligere fremover.