Jøns Sjøgren (t.v.) og Erik Tønnesen delte ut prisen til Per Jæger.

Jøns Sjøgren (t.v.) og Erik Tønnesen delte ut prisen til Per Jæger.

Per Jæger tildelt Byggenæringens Ærespris

På «Det Norske Byggemøtet» onsdag ble Per Jæger tildelt Byggenæringens Ærespris.