Peab Bjørn Bygg har fått oppdraget med å bygge et nytt driftsbygg ved Tromsø lufthavn. Illustrasjon: Peab.
Peab Bjørn Bygg har fått oppdraget med å bygge et nytt driftsbygg ved Tromsø lufthavn. Illustrasjon: Peab.

Peab tildelt kontrakt ved Tromsø lufthavn

På oppdrag fra Avinor skal Peab Bjørn Bygg bygge nytt driftsbygg og tømmestasjon ved Tromsø lufthavn. Byggestart er i oktober med overlevering om 12 måneder.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter planlegging, prosjektering og oppføring av nytt driftsbygg for flydrivstoff og tømmestasjon. Førstnevnte har et bruttoareal på 1.688 kvadratmeter, samt tømmestasjonen på 133 kvadratmeter. Arbeidet vil pågå fra oktober 2023 til oktober 2024, opplyser Peab i en pressemelding.

– Næringsbygg i Tromsø er et viktig marked for oss og vi opplever at markedet for næringsbygg fortsatt er godt. Tildelingen av totalentreprisen viser at vi er konkurransedyktige og jeg vil takke alle som har jobbet med tilbudet, sier Frank Gunnar Bjørn, prosjektsjef i Peab Bjørn Bygg.

I den grad det er kapasitet vil intern kompetanse bli benyttet i prosjektet, opplyser entreprenørselskapet.

Arbeidet er del av et større prosjekt for å klargjøre arealer og infrastruktur for senere å etablere ny, sentral plattform for avising ved flyplassen. Dette er avgjørende for Avinor med tanke på miljø og krav fra statsforvalteren om ny plattform, med planlagt ferdigstillelse i 2026.

For å muliggjøre dette må flere tjenester for flyplassdrift flyttes, som veier, teknisk infrastruktur og driftsområder, opplyser Peab i meldingen.

– Som en lokal samfunnsbygger er vi stolte av å spille en nøkkelrolle i utviklingen av infrastruktur som er avgjørende for regionen. Prosjektet på Tromsø Lufthavn er en del av en større plan som ikke bare vil forbedre flyplassens funksjonalitet, men også ha positive miljøeffekter. Vi ser frem til å levere dette prosjektet på vegne av Avinor, kommenterer administrerende direktør Arild Østgård i Peab Bygg Norge.