Slik skal Nye Bodø lufthavn bli. Illustrasjon: Norconsult

Slik skal Nye Bodø lufthavn bli. Illustrasjon: Norconsult

Peab Anlegg AS får milliardkontrakt på Nye Bodø lufthavn

Avinor har tildelt kontrakten for å bygge rullebane og store tilhørende anlegg – kalt «flyside» – på Nye Bodø lufthavn, til Peab Anlegg AS.

Den nye lufthavnen, som Avinor bygger sammen med Bodø kommune og Forsvaret, skal etter planen stå ferdig i løpet av 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten finansieres av staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Tre ulike aktører leverte tilbud i konkurransen om samspillskontrakten. Peab var den aktøren som oppnådde den høyeste poengscoren i den grundige evalueringsprosessen og tildeles derfor kontrakten som entreprenør for flysiden på Nye Bodø lufthavn. Flyside består blant annet av rullebane, taxebaner og flyoppstillingsplasser, som de største elementene i det Peab skal bygge, opplysser Avinor i en pressemelding.

Dette er den første av de to store kontraktene i prosjektet, og har en ramme på 2,2 milliarder kroner. Den andre store konkurransen er om å få bygge terminalbygget og ble lyst ut tidlig i juni. Målsetningen er at den konkurransen skal være avgjort ved årsskiftet. Målsetningen er at byggingen av den nye terminalen skal starte 1. april 2025.

– Vi er veldig fornøyde med å ha tatt et nytt og viktig skritt mot realiseringen av en ny lufthavn i Bodø gjennom denne tildelingen. Vi ser frem til samarbeidet med Peab Anlegg AS. Det var hard konkurranse mellom kompetente og dyktige tilbydere, men det var Peab som leverte det beste tilbudet målt mot tildelingskriteriene, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i meldingen.

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene pris, oppgaveforståelse og tilbudt personell.

Signering av kontrakten vil skje umiddelbart etter at klagefristen utløper 4. juli. Da går kontrakten inn i første fase, som er en optimaliseringsfase. Her skal Avinor og entreprenøren jobbe sammen for å finne de beste løsningene for neste fase. Når Avinor som byggherre blir enig med entreprenøren om målpris for den delen av prosjektet denne kontrakten omfatter, vil selve byggingen settes i gang. Den foreløpige tidsplanen har som målsetning at byggingen av flysiden skal starte i mai 2024.

– Avinor tar sikte på å planlegge, bygge og sette i drift en ny, fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn som hele regionen og vi i Avinor skal være stolte av, avslutter Foss.

En mindre kontrakt for forberedende arbeider ble tildelt entreprenør tidligere i år, og dette arbeidet er i full gang.