Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Fotograf Mats Bakken

Peab fikk første asfaltkontrakt ved Rogfast

Peab Asfalt har inngått avtale med Risa AS om å asfaltere veien og tunnelen fra Kvitsøy og ned til hovedtunnelen i Rogfast-prosjektet.

Asfaltarbeidene skal utføres i perioden 2022 til 2024 og totalt skal det legges 19.000 tonn asfalt, opplyser Peab Asfalt i en pressemelding.

Det er distrikt Haugalandet som skal utføre asfalteringen på vegne av Peab Asfalt. Asfalten vil bli produsert ved verket på Karmøy og transportert med båt til Kvitsøy.

- Dette var en morsom kontrakt å vinne. Det er ikke hver dag vi får anledning til å sette verdensrekord. Aldri før har det blitt asfaltert vei så dypt under havets overflate. Vi vil takke Risa for tilliten som er vist oss og ser frem til å utføre oppdraget, sier regionsjef Behzad Armingohar i Peab Asfalt region midt og vest.

Behzad Armingohar, regionsjef midt og vest i Peab Asfalt.

Behzad Armingohar, regionsjef midt og vest i Peab Asfalt.

Foto: Peab Asfalt.

Entreprisen for Kvitsøytunnelen utføres av arbeidsfellesskapet HæhreRisa ANS med en tilbudssum på 622 millioner kroner.

I Rogfast-prosjektet skal det bygges tunnel under Boknafjorden slik at E39 mellom Stavanger og Haugalandet blir fergefri. I tillegg skal det bygges en tunnelarm fra Kvitsøy og ned til hovedtunnelen.

Hovedtunnelen består av to løp med to kjørefelt i hvert løp. Tunnelen fra Kvitsøy er en enkeltløpet tunnel på 3,5 kilometer. I tillegg skal det bygges 1,6 kilometer vei i dagen.

Hovedtunnelen er 27 kilometer lang og det dypeste punktet ligger 392 meter under havets overflate, og blir med det verdens dypeste og lengste undersjøiske veitunnel.

Hovedtunnelen er delt inn i tre separate entrepriser som skal utlyses de nærmeste årene. Hele prosjektet har en prislapp på 20,6 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2031.