Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

OSSA fem måneder etter skjema etter seks måneders arbeid

Tall fra OSSAs fremdriftsplan og tall Vann- og avløpsetaten (VAV) har lagt ut tyder på at den spanske entreprenøren ligger fem måneder etter planlagt fremdrift på utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg i Oslo.

Tidligere i år hevet Statens vegvesen kontrakten med OSSA på veiprosjektet Sørkjosfjellet på grunn av blant annet for liten fremdrift. VAV har tidligere innrømmet til Byggeindustrien at spanjolene også er forsinket i Oslo, og at forsinkelsen er større enn den ni uker lange forsinkelsen før arbeidet kom i gang. VAV har derimot ikke villet konkretisere hvor langt etter planlagt fremdrift de ligger nå.

Byggeindustrien har fått tilgang til oppgaveforståelse-dokumentene OSSA leverte VAV i forbindelse med konkurransen, og som ligger til grunn for tilbudet deres. I disse er det en graf som skisserer fremdriften de har lagt opp til i prosjektet.

Fremdriftsplanen la til grunn at de per april 2015 skulle ha masseforflyttet 170.000 kubikkmeter. Tall på prosjektets egen hjemmeside viser at det per april er tatt ut 25.800 kubikkmeter masse. Allerede ved oppstart var prosjektet rundt to måneder forsinket. Hvis man trekker fra 40.000 kubikkmeter på grunn av forsinket oppstart, lander man på at de ligger i overkant av 100.000 kubikkmeter bak skjema.

Det vil si at prosjektet er rundt fem måneder etter opprinnelig fremdriftsplan, og at denne forsinkelsen har oppstått på de seks månedene de har holdt på i fjellet under Bekkelaget.

Både i intervju og i e-poster har vi spurt VAV om hvilke konsekvenser dette vil kunne få for kontraktspartneren, men VAV har ikke ønsket å kommentere dette. Heller ikke konkret hvor store forsinkelsene er.

- VAV kan ikke gå god for Byggeindustriens tallmateriale, skriver prosjektleder Jan Kopperstad i VAV i en kommentar til Byggeindustrien.

- Vi kan imidlertid bekrefte at sprengningsarbeidene er vesentlig forsinket. VAV er nå i en prosess med entreprenøren om dette, og ønsker ikke å føre en dialog rundt kontraktsforhold i media. Vi har derfor ikke ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt, legger han til.

I forrige uke lyktes det endelig Byggeindustrien å få en kommentar fra den spanske entreprenøren om prosjektet

- Har OSSA kontroll på fremdriften ved Bekkelags-prosjektet?

- Når det gjelder prosjektet på Bekkelaget i Oslo har vi fullt fokus på å gjøre dette arbeidet til alles tilfredshet. Vi har god kontroll på prosjektet og et godt samarbeid og god kommunikasjon med Oslo kommune, skriver assisterende finansdirektør i OSSA Norge, Jens Johan Næsgaard i en e-post til Byggeindustrien.