Kart: Statens vegvesen.

Vegvesenet vraket OSSA igjen - Veidekke bygger E134 Damåsen - Saggrenda

Veidekke Entreprenør AS skal bygge første delstrekning av prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda for kr. 726.898.921,-.

Statens vegvesen er nå ferdig med å kontrollregne alle de syv tilbudene som kom inn på første entreprise av E134 Damåsen – Saggrenda.

Etter kontrollregninga er det klart at Veidekke Entreprenør AS har det mest gunstige tilbudet og får derfor bygge den første delstrekningen på prosjektet, strekningen fra Damåsen til Tislegård.

Veidekke hadde det nest laveste tilbudet av de syv tilbyderne.

To selskap avvist
Da tilbudsfristen gikk ut 26. februar var det OSSA som hadde det laveste tilbudet, men selskapet er avvist på grunn av at de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Leonhard Nilsen & Sønner AS ble også avvist. I følge en melding fra Statens vegevsen ble de avist på grunn av at de leverte et ufullstendig tilbud.
Selskapene som har levert tilbud, men som ikke får tildelingen denne gangen, har frist fram til 17. april på å klage på vedtaket.

I rute
- Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har kommet så langt i prosessen, sier byggeleder Eirik Thomassen.

–Vi planlegger å signere kontrakten med Veidekke Entreprenør AS slik at vi er klar til å starte anleggsarbeidet i månedsskiftet mai-juni. Det skal virkelig bli godt å endelig komme i gang med byggingen av den nye europavegen.
Thomassen sier at tiden fra kontrakten er signert til byggingen starter, bl.a. skal brukes til samhandlingsmøter mellom Veidekke Entreprenør AS og Statens vegvesen.
- Denne fasen er veldig viktig, sier Thomassen.

- Hensikten med samhandlingsfasen er å få en felles forståelse for arbeidet vi skal ta fatt på og avdekke uklarheter og usikkerheter knyttet til gjennomføringen av byggearbeidene, legger han til.