Mistet storjobb på grunn av manglende kvalifikasjoner

Det var stor spenning i anleggsbransjen rundt hvem som skulle få det første oppdraget på E134 Damåsen - Saggrenda utenfor Kongsberg. Spanske OSSA lå desidert lavest men ble vraket fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og jobben gikk til Veidekke Entreprenør.

Selv om OSSA lå langt lavere enn de seks andre som leverte inn tilbud på storjobben ventet nok mange at den spanske entreprenøren kom til å bli forbigått. OSSA har hatt store utfordringer på oppdrag de tidligere er blitt tildelt i Norge, og selv om de har slitt tungt på E6 Langslett-Sørkjosen ble nok enkelte likevel overrasket over at Statens vegvesen gikk såpass hardt til verks som å kaste dem ut fra denne jobben til 415 millioner kroner. De har ikke på noen måte klart å holde fremdriftsplanen på dette prosjektet, og byggherren Statens vegvesen mener de vil spare mer tid på å si opp kontrakten med OSSA og få inn en ny entreprenør, enn å la den spanske entreprenøren fullføre jobben. Vi kan ikke huske at dette har skjedd på kontrakter med tilsvarende størrelse tidligere, og vil selvsagt innebære både økte kostander og en forsinkelse på minst ett år.

Det ville dermed være spesielt om samme byggherre nærmest samtidig skulle kontrahere samme part til en enda større jobb lenger sør. Det er selvsagt mulig å komme skeivt ut i et prosjekt som på Sørkjosen, men det hjelper ikke at man ikke klarer å hente seg inn i løpet av noen måneder - eller i hvert fall viser tegn til at ting vil bedre seg.

Tildelingen av E134-jobben skulle egentlig komme i god tid før påske. Nå valgte man å vente til etter høytiden, og det henger sammen med at man 31. mars gikk ut med nyheten om at den som lå lavest her ble sagt opp i nord. Samtidig trengte nok Vegdirektoratet å sikre seg at man kunne gå forbi OSSSA selv om de lå så langt under Veidekke i pris.

For de som er opptatt av både kvalitet og pris - og ikke bare pris, er dette selvsagt en viktig og gledelig avgjørelse fra Statens vegvesen. Det er også tidligere bevisst at det billigste ikke alltid er best – og langt fra alltid billigst til slutt. Det har man her tatt konsekvensen av. Så får vi se om noen ønsker å påklage innstillingen fra byggherren. Fristen går ut 17. april.