Alt var fryd og gammen da regionvegsjef Torbjørn Naimak og Iñigo Núñez Blanco i OSSA signerte kontrakten ved Sørkjosfjellet. Nå vurderer OSSA søksmål etter at vegvesenet hevet kontrakten. Foto: Torild Heimdal / Statens vegvesen

OSSA vurderer vegvesen-søksmål

OSSA mener det var feil av Statens vegvesen og heve kontrakten ved E6 Sørkjostunnelen.

– OSSA er i disse dager i kontakt med Statens Vegvesen for å få til en ryddig og ordentlig avslutning av kontraktsforholdet i Sørkjosen. OSSA er uenig i at Staten Vegvesen hadde grunnlag for å si opp kontrakten. Våre synspunkter fremfører vi direkte overfor Statens Vegvesen og ikke i mediene, skriver assisterende finansdirektør i OSSA Norge, Jens Johan Næsgaard i en e-post til Byggeindustrien.

I et intervju med NRK tidligere denne uken sa Næsgaard at OSSA vil gå til domstolen med saken hvis det er nødvendig.

Har lært mye

Næsgaard skriver i e-posten til Byggeindustrien at de har lært mye av prosessen både før og etter inngåelsen av kontrakten i Sørkjosen.

– Dette er noe vi tar med oss i vårt videre arbeid i Norge, kommenterer han.

Ripe i lakken

I NRK-innslaget, som var en del av aktualitetsprogrammet Her og Nå, ble det spanske entreprenørselskapet trukket frem som et eksempel på en utenlandsk entreprenør som ikke har lykkes i det norske markedet.

I intervjuet med rikskanalen la ikke Næsgaard skjul på at hevingen av Sørkjos-kontrakten kan være negativt for entreprenørens fremtid i det norske markedet.

OSSA vil vise at de kan

– Vil dere gjøre noen grep for å bedre posisjonen dere nå har i det norske markedet?

– Gjennom godt og solid arbeid i de prosjektene vi er engasjert i vil OSSA vise at vi er et meget kompetent og konkurransedyktig selskap, slik vi har vist i andre deler av verden, svarer Næsgaard.

Sprikende om fremdrift ved Bekkelaget

Utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg er det eneste prosjektet OSSA nå har gående i Norge. For drøyt to uker siden hadde Byggeindustrien en sak på at det spanske entreprenørselskapet lå langt etter fremdriftsplanen ved renseanlegg-prosjektet. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) skrev i en e-post til Byggeindustrien at det har vært diskusjoner mellom partene vedrørende fremdriften i prosjektet og ifølge VAV har de uttrykt bekymring overfor OSSA vedrørende fremdriften.

Ifølge Jens Johan Næsgaard har OSSA god kontroll på renseanlegg-prosjektet.

– Når det gjelder prosjektet på Bekkelaget har vi fullt fokus på å gjøre dette arbeidet til alles tilfredshet. Vi har god kontroll på prosjektet og et godt samarbeid og god kommunikasjon med Oslo kommune, hevder Næsgaard.