Oslo kommunes byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Oslos småhusplan erklært ugyldig

29.000 Oslo-eiendommer og 16 prosent av byggesonen i Oslo faller under nye regler etter at Fylkesmannen slo fast at småhusplanen av 2013 er ugyldig.

Det skriver Dagens Næringsliv i en artikkel torsdag.

«Etter Fylkesmannens syn er det en utfordring med småhusplanen at kommunen på den ene siden ønsker å bevare områdets småhuskarakter og er restriktive i hva som kan gjøres av inngrep, samtidig som det er avsatt til boligutbygging (…) Bestemmelsene som er gjennomgått viser at saksbehandlingen etter småhusplanen på enkelte punkter vil bli lite forutsigbar og utfordrende både for dem som skal forvalte planen og for den enkelte tiltakshaver/grunneier og naboer. (…) Bystyrets vedtak av 12.06.2013 oppheves.», heter det i det ferske vedtaket fra Fylkesmannen.

Dette kan få store konsekvenser for grunneiere og tiltakshavere på 29.000 Oslo-eiendommer, og for kommunen selv, som i to år har drevet saksbehandling ut ifra et nå ugyldig plangrunnlag.

– Fortsatt en plan

– Det er viktig å understreke at vi fortsatt har en småhusplan, selv om bestemmelsene fra 2013 er kjent ugyldige. Vi må ta dette brevet opp med departementet for å la dem vurdere bestemmelsene som Fylkesmannen har sett på, uttaler byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen til Dagens Næringsliv.

Varsler søksmål

Vedtaket fra Fylkesmannen kommer på bakgrunn av en klage fra flere utbyggere og arkitekter i Oslo. André Falchenberg er en av utbyggerne som reagerte på småhusplanen og klaget, og Falchenberg varsler krav om erstatning på flere millioner kroner til Oslo kommune for tap de siste årene på grunn av manglende tomteutnyttelse og kostnader ved å tegne om prosjekter.

– Nå skal vi sette oss ned og regne. Bare det at kommunen har vært så frekk å la utbyggerne ta regningen for arkeologiske undersøkelser, utgjør flere titalls millioner kroner, sier han til DN.

Byutviklings-byråd Bård Folke Fredriksen sier at kommunen vil vurdere sakene som har blitt behandlet på grunnlag av den nå ugyldige småhusplanen, og foreløpig behandle byggesøknader ut ifra 2006-planene.