Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

- Oslobygg i full drift fra 1. september

Oslobygg KF går nå i full operativ drift, og ansvarlig byråd Victoria Maria Evensen og styreleder Maria Moræus Hansen sier de er godt fornøyde med at måldato for oppstart av foretaket er nådd.

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen i Oslo (t.v.) og styreleder i Oslobygg KF, Maria Moræus Hanssen ser fram til å bygge opp en stor byggeherreorganisasjon i Oslo kommune.
Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen i Oslo (t.v.) og styreleder i Oslobygg KF, Maria Moræus Hanssen ser fram til å bygge opp en stor byggeherreorganisasjon i Oslo kommune.

Oslobygg KF er en sammenslåing av foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

- Oslobygg har dermed ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og bygge Oslo kommunes barnehager, skoler, idrettsanlegg, kulturbygg, brannstasjoner, sykehjem og helsehus. Med dette blir foretaket en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med cirka 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange prosjekter i porteføljen, heter det i en pressemelding.

- Nå er Oslobygg en realitet, og jeg vil gratulere Oslobyggs styre, ledelse og ikke minst alle ansatte som har jobbet målrettet for å få dette til, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, i meldingen.
- Som en av landets største byggherrer og eiendomsaktører, vil Oslobygg kunne påvirke og dra markedet i riktig retning og bidra til mer miljøvennlige løsninger. Vi vil også jobbe for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggenæringen, sier Evensen. Byråden legger til at foretaket i større grad enn tidligere vil tilrettelegge for en mer effektiv arealbruk og en større grad av sambruk i Oslo kommunes bygg og eiendommer.
- Vår oppgave er å forvalte, bygge og utvikle Oslo kommunes bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehagene, skolene, omsorgsboligene, sykehjemmene, kulturbyggene, idrettsanleggene og brannstasjonene, men også om nasjonalanleggene som ligger i hovedstaden. Vi vil utvikle og ivareta gode nabolag og levere kvalitet til byens innbyggere. De nærmeste årene skal vi investere for mellom 30 og 35 milliarder kroner og det gjør oss i stand til å være en pådriver for endring og fornying av bransjen. Oslobygg skal være ledende på bærekraftige og innovative løsninger, men også på kvalitet og kost, sier styreleder Maria Moræus Hanssen.

Eli Grimsby blir direktør for Oslobygg KF. Foto: Lars Myhren Holand
Eli Grimsby blir direktør for Oslobygg KF. Foto: Lars Myhren Holand


– Våre ansatte har arbeidet hardt og målrettet frem mot denne dagen, og nå samles vi i ett foretak. Vi har bygget en organisasjon til beste for byens innbyggere, og sammen med de ansatte er jeg både forventningsfull og ydmyk i møte med de store og viktige oppgavene som ligger foran oss. I Oslobygg forenes faglig sterke virksomheter med dyktige ansatte og gode resultater. Vår ambisjon er at vi sammen skal vi bli faglig sterkere og ytterligere ressurseffektive, sier administrerende direktør i Oslobygg, Eli Grimsby.