Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Orienterer om forsvarsutbygginger for rundt ti milliarder kroner på Byggedagene

Tradisjonene tro inviterer Forsvarsbygg til frokostmøte om planlegging og utbygging på Ørland og Evenes flystasjoner, samt andre prosjekter i Norge, når Byggedagene starter 3. april.

(Klikk for større versjon)

Forsvarsbygg regner med å omsette for 4,5 milliarder kroner på Ørland kampflybase i årene som kommer, og planlegger investeringer for rundt fire milliarder på Evenes flystasjon frem mot 2022. I tillegg skal den statlige byggherren omsette rundt to milliarder kroner i andre prosjekter i perioden 2019 til 2022.

Før de første foredragene på første dag av Byggedagene, vil direktør for Forsvarsbyggs flystasjonsutbygginger på Ørlandet og Evenes, Olaf Dobloug, orientere om de kommende milliardutbyggingene. Dette blir syvende gang frokostmøtet arrangeres siden kampflybasen på Ørlandet ble vedtatt i 2012.

På Ørland kampflybase har Forsvarsbygg nå omsatt omtrent 60 prosent av investeringsrammen på ti milliarder kroner, og har signert omtrent 70 prosent av kontraktene.

– Det gjenstår fortsatt betydelige jobber. I nærmeste fremtid kommer blant annet anbudet på bygging av ny idrettshall og rehabilitering på Hårberg skole, som bygges om for vernepliktige. Det kommer også en del supplerende jobber i forbindelse med rullebanen, sier Dobloug til Byggeindustrien.

Flere anbud på Evenes

Når det kommer til Evenes flystasjon, er planleggingen i full gang, og de aller første prosjektene er også i gjennomføringsfasen, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding. Her kan Dobloug røpe at det kommer mange jobber fremover.

– Vi lyser ut mer enn 20 anbud på Evenes i år. Dette er alt fra rehabilitering av eksisterende leir til store nybygg. Det største bygget vi skal ha ut, er hangar for nye overvåkningsfly, forteller Dobloug.

De to flystasjonene utgjør den klart største andelen av Forsvarsbyggs investeringer de kommende årene, men den statlige forsvarsbyggherren har også andre prosjekter i gang, som for eksempel i Bergen-området, hvor de skal bygge ny base for nye undervannsbåter på Haakonsvern. Forsvarsbygg planlegger å sende ut første entreprise i løpet av andre halvår 2020. Den totale planrammen for dette prosjektet er 2,5 milliarder kroner.

Møteplass

Dobloug anbefaler å dukke opp på frokostmøtet på Radisson Blu Plaza 3. april. Møtet holdes klokken åtte, og skal dermed ikke komme i veien for andre Byggedagene-arrangementer.

– Vi legger det før åpningen, slik at det skal passe bra for alle som også vil få med seg de viktigste foredragene som holdes i begynnelsen av Byggedagene, sier han.

Han tror det er flere som kan ha interesse av å høre mer om hvilke utbyggingsplaner Forsvarsbygg sitter med.

– Nå kommer det mange jobber på Evenes og Ørlandet, men vi har også prosjekter over hele Norge. Overalt hvor det satses på Forsvaret, der er vi på nybygg, ombygginger og småjobber, sier Dobloug.

Meld deg på arrangementet her

Se programmet her