Slik blir fabrikken. Ill. Optimera

Optimera Byggsystemer satser stort på innlandet - investerer 100 millioner i ny fabrikk

Optimera har kjøpt Spenncons betongelementfabrikk like nord for Hamar og investerer rundt 100 millioner kroner i maskiner, ombygging og utvidelse av fabrikken for å løfte sin satsing på prefabrikkerte løsninger

(Klikk for større versjon)

Prefabrikkerte løsninger for oppføring av bygg tar stadig markedsandeler, og Optimera er en stor aktør innen dette segmentet. De investerer nå rundt 100 millioner for å løfte tilbudet ytterligere.

Sterk vekst
En viktig og stor satsing for selskapet er produksjon og leveranse av konstruksjonspakker, elementer, takstoler, bjelkelag og taksperrer, som går under betegnelsen prefab.

Optimera har i dag seks produksjonsanlegg for prefab, som samlet omsetter for 360 millioner kroner i året.

– Det har vært en sterk vekst i etterspørselen etter elementer, hvor det tidvis har vært utfordringer med å dekke etterspørselen etter våre produkter. Den økende etterspørselen i markedet gjør at vi må øke kapasiteten vår. Vi har derfor kjøpt Spenncons betongelementfabrikk, like nord for Hamar, sier Stene Bergsløkken, direktør Byggsystemer i Optimera.

– Vi investerer rundt 100 millioner kroner i maskiner, ombygging og utvidelse av fabrikken. Dette blir et topp moderne produksjonsanlegg på rundt 9.000 kvadratmeter på en tomt på 45 mål. I tillegg til elementer vil det produseres takstoler og konstruksjonspakker. Når anlegget står ferdig og går for full maskin estimerer vi en produksjonsverdi på over 200 millioner kroner i året, fortsetter Bergsløkken.

Den første produksjonen i anlegget blir i slutten av inneværende år. Full produksjon estimeres i andre kvartal i 2020.

– Lokale og nasjonale ringvirkninger
En fabrikk av denne dimensjonen og med denne type produksjon vil gi ringvirkninger både lokalt og nasjonalt.

– Lokalt handler det om næringsvekst og sysselsetting. Vi eier i dag en takstolprodusent på Ilseng øst for Hamar med rundt 20 ansatte. Ansatte og produksjon blir med over i ny fabrikk. Ved ferdigstillelse og full produksjon regner vi med å ha rundt 80 ansatte på Hamar, både produksjonsarbeidere og ingeniører, sier Bergsløkken.

Han peker videre på at prefab som byggemetode er interessant i nasjonal sammenheng.

– Det handler om standardisering og effektivisering som gir miljøgevinster. Vi utnytter materialer maksimalt, som betyr minimalt med svinn i produksjon og minimalt med avfall ute på byggeplass. Tid og kostnader på reising av bygg blir vesentlig redusert. Du får også tett bygg raskere, og unngår dermed fukt i konstruksjonen, sier Bergsløkken.

Hovedmarked mellom Oslo og Trondheim

Hamar er et strategisk viktig knutepunkt i innlandet. Fra anlegget på Hamar skal Optimera betjene markedet fra Oslo til Trondheim, samt de sørlige fjellområdene.

– I tillegg til beliggenhet har Hamar et faglig tungt miljø innen bygg, spesielt med fokus på bruk av trevirke. Dette passer oss som hånd i hanske, avslutter Bergsløkken.