Fra Norcems anlegg i Brevik.

Øker satsingen på karbonlagring med 160 millioner

Olje- og energidepartementet vil bevilge om lag 670 millioner kroner til arbeid med fangst og lagring av CO2. Det er en økning på over 160 millioner fra 2018.

I forslaget er det satt av midler til videre arbeid med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2, og videreføring av forskningsprogrammet CLIMIT, i tillegg til økt bevilgning til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM).

Brorparten av midlene går til TCM, som blir bevilget 208 millioner kroner.

CLIMIT får 186,5 millioner kroner, mens 126 millioner bevilges Gassnova SF, som følger opp arbeidet med å etablere et fullskalaprosjekt for demonstrasjon for fangst og lagring av CO2 i Norge.

De siste 149 millioner kronene går til industriaktørenes videre arbeid med planlegging av transport, lager og to fangstanlegg for CO2.

– Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på at det vil være svært vanskelig og mye dyrere å nå togradersmålet uten CO2-håndtering. Fangst og lagring av CO2 er derfor ett av regjeringens fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til dette viktige arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).