David Ormbakken Henriksen, initiativtaker og informasjonssikkerhetsleder i OBOS. Foto: Privat
David Ormbakken Henriksen, initiativtaker og informasjonssikkerhetsleder i OBOS. Foto: Privat

OBOS, Construction City Cluster, AF Gruppen og Statsbygg sammen om datasikkerhet

OBOS, Construction City Cluster, AF Gruppen og Statsbygg går sammen om et nytt senter for å bekjempe dataangrep i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Det skriver OBOS i en pressemelding mandag.

– Ingen har råd til et alvorlig dataangrep, og vi kan ikke bekjempe dette alene. Vi må derfor samarbeide, sier David Ormbakken Henriksen, initiativtaker og informasjonssikkerhetsleder i OBOS.

I pressemeldingen peker Henriksen på at bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen har en kompleks verdikjede, og at avhengigheten til IT er økende. Bransjen har startet sent på digitaliseringsreisen, noe som gir ekstra sårbarhet.

I fjor lanserte selskapet Check Point en rapport hvor det kom frem at kriminelle aktører gjennomførte gjennomsnittlig 458 dataangrep ukentlig i Norge. Dette utgjorde en økning på 72 prosent fra året før.

Felles sikkerhetsmiljø

For å møte det digitale trusselbildet har regjeringen satt som mål at det skal finnes et felles sikkerhetsmiljø i alle samfunnssektorer, men dette har, ifølge pressemeldingen, ikke eksistert i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen før nå.

Det nyopprettede datasikkerhetssenteret skal blant annet varsle, koordinere, dele informasjon og drive med kompetanseheving. Sikkerhetsmiljøene skal også være Nasjonalt cybersikkerhetssenters kontaktpunkt ved IKT sikkerhetshendelser i sektoren.

– Construction City Clusters mål er å styrke konkurransekraften og samhandlingen i bransjen. Initiativet fra OBOS viser hvordan praktiske problemer i arbeidshverdagen noen ganger løses best i fellesskap. Vi er glade for at OBOS og andre bransjeaktører i klyngen har gått sammen for å skape en konkret løsning, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

– Et cybersikkerhetssamarbeid er avgjørende for den videre digitaliseringen av bransjen, fortsetter Røkkum.

Ikke modent

Sintef har blitt engasjert for å evaluere muligheten for et felles sikkerhetsarbeid i bransjen. De har konkludert med at bransjen «ikke er moden for å etablere et fullkomment, felles sikkerhetsmiljø», men næringen selv er positiv til et større samarbeid og mer informasjonsdeling, skriver OBOS.

Sintef anbefaler derfor at det i første omgang jobbes med å opprette en næringsspesifikk Information Sharing and Analysis Center (ISAC) for bransjen.

OBOS, Construction City Cluster, AF Gruppen og Statsbygg planlegger nå å etablere et informasjons- og analysesenter til høsten. Da vil også øvrige næringsaktører bli invitert inn, heter det i pressemeldingen.

– Vi er helt avhengige av teknologi i drift av bygg, prosjektgjennomføring og styring av virksomheter. Risikoen for cyberangrep er stadig økende og konsekvensene av dem blir stadig større. For Statsbygg er det viktig at bransjen modnes på dette området. Vi oppfordrer alle aktører til å støtte opp om dette initiativet når det lanseres over sommeren, sier Statsbyggs direktør for digitalisering og utvikling, Cathrine Mørch.