Digitale trusler

Gjennom det siste tiåret har byggenæringen i stadig større grad blitt mer automatisert og digitalisert - og dette er en utvikling som kommer til å forsterke seg ytterligere i tiden fremover. Det ligger et enormt uforløst potensiale i å digitalisere ulike deler av byggenæringen - men med dette følger også flere trusler som må vurderes og håndteres.

Disse truslene kan representere ulike problemstillinger og nye momenter man tidligere ikke har sett som en fare – eller som rett og slett ikke har utgjort noen trusler ved at problemstillingen ikke har eksistert. Blant annet kunne vi her på bygg.no like før helgen fortelle historien om hvordan to dataingeniører med enkelt utstyr og begrenset kunnskap til hacking kunne overta kontrollen over radiostyrte tårnkraner på byggeplasser i Italia. De to, som jobber i sikkerhetsselskapet Trend Micro, utførte disse testene rett og slett for å finne ut hvor vanskelig eller lett det var å ta kontroll over en moderne kran i full bruk på en byggeplass. Det viste seg ikke å være spesielt vanskelig.

Nå ble ikke disse testene gjennomført i Norge, men i Italia. Vi tror likevel ikke et skal være de store sikkerhetsforskjellene mellom de to landene. Ting tyder ifølge Næringslivets Sikkerhetsråd på at den norske byggenæringen kan ha dårligere datasikkerhetsforståelse enn næringslivet forøvrig. Dermed er det lite som tyder på at de de norske kranene skal være langt vanskeligere å ta kontroll over enn de italienske. Dette representere selvsagt en stor mulig potensiell fare. Man kan bare tenke seg hvilke skader og ødeleggelser en tårnkran kan forårsake på en byggeplass i full drift. Om kontrollen over denne typen maskiner kommer i feil hender, uansett årsak, kan det bli store og fatale skader. Forhåpentligvis vil nettopp det at man setter mer fokus på dette bidra til at man får tatt i bruk enda bedre sikkerhetssystemer. Flere har nok allerede dette på plass, men det er helt sikkert store forbedringspunkter å hente.

Nå er det selvsagt ikke kun en utfordring som er begrenset til denne maskintypen. I en byggenæring, og som i samfunnet ellers, blir vi stadig mer avhengig av de digitale og automatiserte hjelpemidlene. Dette er også en ønsket endring – vi ønsker stadig å utvikle oss, ta i bruk nye verktøyer som skal automatiseres og forbedres – men da er det også viktig å huske på at man sikrer seg. Om man ikke får på plass gode nok sikkerhetssystemer risikerer vi å bygge opp sårbare løsninger som kan vise seg å bite oss skikkelig i halen. Det finnes mange ulike typer utstyr og maskiner som i dag er sårbare for uønsket påvirkning utenfra. Datamaskiner og ulike kommunikasjonsenheter er viktige komponenter i det meste av det som produseres i dag , ikke minst avanserte anleggsmaskiner. For noe tid siden kom det blant annet frem informasjon om at oppmålingsutstyr i Nord-Norge hadde blitt påvirket av det som kunne være GPS-jamming.

Uønsket påvirkning og overvåking er også momenter som faktisk kan bygge seg inn i våre konstruksjoner. Stadig større deler av planleggingen av våre bygg og infrastruktur skjer digitalt – noe som også betyr at mye viktig informasjon ligger online – og dermed tilgjengelig for flinkere hackere. De kan på denne måten hente ut informasjon rundt viktig infrastruktur, men enda verre, i verste fall bygge inn feil og svakheter i prosjekter som skal bygges - kanskje uten at noen oppdager dette.

Nå er det ikke slik vi tror at dette kommer til å bli et stort problem fremover - som vil påvirke mange av våre byggeplasser eller konstruksjoner - men det vil være naivt å tro at dette ikke vil kunne skje gitt mulighetene som nå finnes til å påvirke både maskiner, utstyr og planleggingen av konstruksjonene vi bygger. Bevisstheten rundt disse utfordringene har ikke vært tungt til stede i byggenæringen, noe næringen selv også har innsett – men dette er noe vi må bruke langt større ressurser på fremover. Vi må gjøre det vanskeligere for utenforstående til å komme inn i næringens systemer – og dette er en jobb næringen selv i større grad må ta initiativ til. Man kan aldri sikre seg 100 prosent – men man kan gjøre langt mer enn hva som gjøres nå.