Illustrasjon: Herreros Arquitectos

Nytt Munchmuseum blir 382 millioner dyrere

 Byggingen av Munch-museet i Bjørvika vil koste drøyt 2 milliarder kroner, 23 prosent mer enn estimert i 2009. I tillegg kommer 749 millioner i merutgifter.

Torsdag offentliggjorde byrådet i Oslo det kvalitetssikrede forprosjektet for nytt Munch-museum. Opprinnelig skulle bygningen, Lambda alene koste 1.630 millioner kroner, men summen er 2.012 millioner kroner i den nye kostnadsrammen, altså en økning på 382 millioner kroner eller 23 prosent.

Byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V) mener prosjektet har vært styrt godt.

– Byggekostnadene er på nivå med det vi skisserte for fem år siden. Husk at 246 millioner kroner av kostnadsøkningen skyldes prisstigningen fra 2009 til 2014. Den kvalitetssikrede kostnadsrammen nå viser ingen vesentlige nye forhold, og det gir et solid fundament for realiseringen av museet, sier han til NTB.

Terrasser og nye krav

Økningen i rene byggekostnader, om lag 136 millioner kroner, skyldes blant annet endringer i bygget, som en ny messaninetasje, inkludert tre nye publikumsterrasser, ny inngang mot vest for mottak av store besøksgrupper og brannsikringstiltak.

– Hele 73 av 136 millioner går til å oppfylle nye miljøambisjoner der det er bestemt at museet skal holde passivhusstandard med svært lavt energiforbruk, sier Bjercke.

Videre har det vist seg at grunnforholdene er noe mer utfordrende enn tidligere antatt, noe som krevde en justert fundamenteringsløsning.

– Endringene koster om lag 8 millioner kroner og skyldes at museet ligger nær senketunnelen, forklarer Bjercke, som avviser at det er fare for at museet vil synke.

Arkitekten, spanske Juan Herreros, uttalte i april til Teknisk Ukeblad at fundamenteringen og bygningen skal holde i 200 år.

Søker om penger

Bjercke understreker at kostnadsrammen på 2.012 millioner kroner gjelder kun byggeprosjektet. I tillegg kommer utgifter til blant annet tilknytning for kjøling og varme, tomt, plan- og designkonkurranse, løst inventar og IKT-utstyr, totalt investeringer på 2.256 millioner kroner. Når dette justeres med antatt prisstigning og finanskostnad fram til prosjektet er ferdig i 2019, blir total prislapp 2.761 millioner kroner.

– Byrådet søkte i mars Kulturdepartementet om tilskudd til prosjektet på inntil en tredel av de totale kostnadene. Vi oversender nå fornyet søknad, basert på ferdig forprosjekt og anbefalt kostnadsramme. Jeg føler at vi har hatt en god dialog både med forrige og sittende regjering, så jeg er optimist og tror vi får pengene, sier Bjercke.

Lengre byggeperiode

Diskusjonen rundt lokalisering av et nytt museum for Munchs verker og all påfølgende debatt har gjort at prosjektet har tatt mye lengre tid enn opprinnelig planlagt. Prosjektet ble blant annet lagt på is fra 2011 til 2013. Byggeperioden er nå oppjustert fra 30 til 43 måneder.

– Vi er veldig glad for å ha kommet hit. Det kvalitetssikrede forprosjektet kan behandles i bystyret tidlig på høsten, med planlagt byggestart satt til 2015. Vi satser på åpning i 2019, etter et år med innflytting og prøvedrift, sier Bjercke