Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com
Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com

Nytt merkekrav for kjemiprodukter fra og med februar

Den europeiske REACH-forordningen om kjemikalier krever endringer i samtlige kjemisikkerhetsdatablader, og i tillegg skal en viktig bestanddel i mange tetnings- og overflatebehandlingsmaterialer begrenses. Fra februar 2022 må de første produktene være merket om for å tilfredsstille det nye regelverket.

Hvert år får rundt 5.000 arbeidstakere i Europa en yrkessykdom som følge av eksponering for diisocyanater, som finnes i blant annet byggeskum, lim, lakk og tetningsmasser, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet i slutten av januar.

– Det nye regelverket krever at leverandører skal opplyse om krav om opplæring før man kan bruke diisocyanater eller produkter som inneholder dette kjemiske stoffet. Det kommer også krav om nye grenser for hvor mye innhold av diisocyanater det skal være i produktene, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug for markedskontroll i Arbeidstilsynet.

3. august 2020 vedtok Europakommisjonen endringer i forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger for kjemikalier (REACH) som tar sikte på å begrense bruk av diisocyanater i Europa. Fra august 2024 skal dette stoffet ikke lenger brukes i industri eller arbeidsliv, foruten i svært lave konsentrasjoner eller i operasjoner underlagt strenge opplærings- og helsekontrollkrav.

Diisocyanater brukes i dag i flere byggevarer, blant annet byggskum, lim, lakk og andre overflatebehandlingsmidler. Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater.